Nuotolinių pamokų tvarkaraštis skelbiamas universiteto svetainėje www.su.lt →Stojantiesiems→ naujienos.

Geros idėjos greitai randa atgarsį

Šiaulių universiteto dėstytojai, bendradarbiaudami su Nuotolinių studijų centru, parengė keliolika nuotolinių pamokų įvairių klasių moksleiviams. Pamokų peržiūrų skaičius (straipsnio rašymo momentu siekė apie 2000) ir informacinių skambučių gausa visų pirma parodė, kad Šiaulių universiteto pasiūlymas „pataikė į dešimtuką“: nuotolinės pamokos dar pakankamai naujas, mokyklų tik pradedamas integruoti ugdymo metodas, kurio poreikis dar nėra užpildytas, todėl universiteto bendruomenė džiaugiasi galėdama prisidėti prie mokymo turinio tobulinimo ir kompiuterinių technologijų populiarinimo. Antra vertus, įvairių mokomųjų dalykų mokytojų susidomėjimas tik patvirtino faktą, kad šiuolaikines kompiuterines technologijas puikiai valdo ir išmano ne tik informatikai, visų dalykų mokytojai yra pasirengę gauti ir naudoti pačią naujausią ugdymui ir kitoms reikmėms skirtą informaciją. Taigi ketinama ir balandžio mėnesį pasiūlyti įvairių nuotolinių pamokų įvairiems dalykams mokyti. Tikimės, kad Šiaulių universiteto dėstytojų parengtos nuotolinės pamokos bus įdomios, naudingos, papildys mokymo programą ir paskatins moksleivius domėtis šiuolaikinių technologijų pritaikomumu. 

Pamokos internetu populiarios ir tarp užsienyje gyvenančių

Kai kurių pamokų paklausa maloniai nustebino. Tiesiogines transliacijas stebėjo nuo 16 iki 36 nutolusių taškų (taškas – tai ne pavienis vartotojas (buvo ir tokių), o viena klasė, stebėjusi pamoką naudojant multimediją). Programinės įrangos koordinatorius asist. Tomas Bersėnas, atsakingas už nuotolinių pamokų technines galimybes, pastebėjo, kad vartotojai, norintys stebėti tiesiogines transliacijas, dažniausiai „atkeliauja“ per Šiaulių universiteto svetainę, švietimo centrus, pavienius mokyklų tinklalapius, kuriuose yra pasiskelbę universiteto atsiųstą nuotolinių pamokų tvarkaraštį, kitus kanalus. Vadinasi, pasiūlymu susidomėta ne tik mokyklose. Džiugina ir tai, kad nuotolines pamokas žiūrėjo ir lietuvaičiai, gyvenantys užsienyje ir besimokantys nuotoliniu būdu. Anot Nuotolinių studijų centro specialisto T. Bersėno, „gyvai stebinčių transliacijas buvo iš Didžiosios Britanijos, JAV, Ispanijos, jie daugiausia jungėsi per Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos tinklalapį“.

Paklausiausi dalykai – matematika ir lietuvių kalba

Šiaulių universiteto dėstytojai, parengę nuotolines pamokas, ir patys stebėjosi jų populiarumu: peržiūrų skaičius viršijo net keletą šimtų. Pavyzdžiui, Informatikos, matematikos, e. studijų instituto Matematikos katedros lektorės dr. Neringos Klovienės 6–12 klasių moksleiviams skirta pamoka „Matematika aplink mus: nuo šokolado iki „Angry Birds“ žaidimo“, siūlanti mokytis matematikos naudojant šokoladą arba žaidžiant populiarius kompiuterinius žaidimus, buvo parodyta pirmoji, o mėnesio gale jos peržiūrų skaičius siekė virš pusę tūkstančio (637). Su matematike konkuravo Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesoriaus dr. Skirmanto Valento lietuvių kalbos ir literatūros dalykui skirta pamoka „Kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“. Dėstytojas, pasitelkęs rytų aukštaičių anykštėnų  tarmę, ne tik atskleidė pamatines chrestomatinio kūrinio prasmes, bet ir pademonstravo žavų, mokyklose įprastai nepraktikuojamą poemos perskaitymo būdą. Tos pačios katedros profesorės dr. Giedrės Čepaitienės parengtos kalbos kultūros pamokos „Ką reiškia kalbėti prieš auditoriją?“ populiarumą, tikėtina, sparčiai didino būtinybė pasirengti balandžio mėnesį mokyklose laikomai viešojo kalbėjimo įskaitai. Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros lekt. dr. Janinos Šeputienės ekonomikos pamoka „Lietuvos socialinė-ekonominė padėtis: kuo stebiname pasaulį?“ supažindina moksleivius su naujausia Pasaulio banko statistika ir šalių ekonomiką įtakojančiais rodikliais. Humanitarinio fakulteto lektoriaus dokt. Aidano Barzelio pamoka anglų kalba „Intercultural communication: myths and stereotypes“, parengta drauge su ERASMUS studentais, studijuojančiais šiuo metu Šiaulių universitete, ypač tinkama vyresniųjų klasių moksleivių šnekamosios anglų kalbos įgūdžiams tobulinti.

Įdomios ir žiūrimos gamtamoksliniams dalykams skirtos pamokos: Edukologijos fakulteto prof. dr. Astos Klimienės pamoka „Bioetika: kas tai?“, analizuojanti aktualiausias šiuolaikinei visuomenei mokslo problemas, kurios reikalauja gilesnio apmąstymo ir etiškesnio požiūrio, bei pažintinė Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto prof. dr. Vaclovo Tričio pamoka „Vanduo: struktūra, sudėtis, savybės“, aktuali tiek jaunesniųjų, tiek vyresniųjų klasių moksleiviams.

Moksleivius sudomino ir dr. Romos Kačinskaitės, Informatikos, matematikos, e. studijų instituto profesorės, 5–12 klasių moksleiviams parengta pamoka „Aritmetika ir skaičiavimo sistemos“, kurioje buvo aiškinamasi, ar bet kurį dešimtainiais skaitmenimis užrašytą skaičių visame pasaulyje žmonės supranta vienodai, kaip atlikti aritmetinius veiksmus, pasirinkus kitą pagrindą, ne skaičių 10.

Bene labiausiai nuotolinių pamokų sumanytojus nudžiugino tai, kad moksleiviai domisi pačiais įvairiausiais dalykais, tarp kurių populiari yra ir matematika, tik svarbu, kaip ją pateiksime ir ja sudominsime.

Žiūrėkite balandžio mėnesį

Po moksleivių pavasario atostogų numatytos dar penkios pamokos. Balandžio 23 dieną Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto doc. dr. Zigmantas Gudžinskas pamokoje „Biologinės invazijos Lietuvoje: priežastys ir pasekmės“ (8–12 klasėms) nagrinės aktualią problemą – biologinę invaziją: dėl kokių priežasčių atsiranda ir įsikuria iš kitų kraštų kilę organizmai, kokį poveikį jie daro aplinkai, kaip apsaugoti aplinką nuo naujų invazinių rūšių skverbimosi. Balandžio 24 dieną Humanitarinio fakulteto prof. dr. Arūnas Gumuliauskas 10–12 klasių moksleiviams papasakos apie sovietinio totalitarizmo atsiradimo priežastis ir ypatybes, apie sovietizacijos politiką ir sovietizaciją Lietuvoje. Profesorius siūlo moksleiviams iš anksto susipažinti su naujomis sąvokomis ir perskaityti vadovėlyje pateiktą medžiagą.

Balandžio 28 ir 29 dieną su moksleiviais nuotoliniu būdu bendraus Humanitarinio fakulteto doc. dr. Irena Baliulė, kuri mokys vyresniųjų klasių moksleivius literatūros kūrinio panaudojimo mokykliniame rašinyje gudrybių, o šiuo metu Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete dirbantis profesorius dr. Kennetas Kolonas iš JAV papasakos apie JAV rinkimų sistemą (paskaita vyks anglų kalba). Balandžio mėnesio paskaitų ciklą 30 dieną užbaigs Socialinių mokslų fakulteto lektorės Vilmos Tubutienės paskaita „Karjera: būk matomas“. Vyresniųjų (9–12) klasių moksleiviams skirtoje paskaitoje dėstytoja kalbės apie sėkmingą karjerą įtakojančias savybes, nurodys, kurios asmeninės savybės padeda tapti išskirtiniam, pastebimam, kaip tos savybės įtakoja asmens karjerą.

Nuotraukoje Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorius Skirmantas Valentas: „Anykščių šilelis“ – tai tas miškas, kuris mums žinomas nuo vaikystės, ošia mumyse nuo pat penktosios klasės“.