Pasaulyje kalbama daugiau nei 6 tūkstančiais kalbų, visos jos unikalios, turinčios savo istorijas bei subtilybes. Šiandieniniame pasaulyje mokėti bent vieną užsienio kalbą tampa nebe privalumu, bet būtinybe. Viena populiariausių ir labiausiai paplitusių – anglų kalba, kuria ir bandome bendrauti nuvykę į bet kokią užsienio šalį ar susipažinę su užsieniečiu.

Ir ne veltui, mat net 53 pasaulio šalyse ši kalba pripažįstama kaip oficiali kalba. Per 350 milijonų žmonių ši kalba yra gimtoji, o net apie 86 proc. žmonių visame pasaulyje šios kalbos mokosi kaip užsienio kalbos.

Anglų kalba yra viena iš oficialių Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Organizacijos kalbų, tad nenuostabu, kad šios kalbos mokėjimas praplečia įsidarbinimo galimybes, dar daugiau – siekiant įsidarbinti šiuolaikinėse organizacijose, gerai kalbėti anglų kalba yra neišvengiama būtinybė: Lietuvoje vidutiniškai kas trečiame darbo skelbime anglų kalba nurodoma reikalavimuose.

Daugumos įstaigų, įmonių ar organizacijų, bendradarbiaujančių su užsienio partneriais, kasdieniam darbui reikalingi darbuotojai, įgiję dalykinio vertimo kompetencijų ir gebantys tiek raštu, tiek žodžiu bendrauti teisine, verslo, technine ar moksline kalbomis. Natūralu, kad tuomet išauga puikiai anglų kalbą valdančių žmonių poreikis: plačios erudicijos anglų filologų, ne tik gerai mokančių kalbą, bet ir turinčių žinių apie angliškai kalbančių šalių kultūrą.

Ne tik bendraujant ši kalba yra reikalinga. Norintys tobulinti savo žinias, mokytis naujų dalykų ir kilti karjeros laiptais turi domėtis naujovėmis, skaityti ne tik literatūrą, bet ir mokslinius straipsnius, dalyvauti konferencijose, mokymuose, pažinti kitų šalių gerąją praktiką vienoje ar kitoje srityje. Tokio pobūdžio vertingiausia informacija dažniausiai pateikiama taip pat anglų kalba.

Dėl visų šių priežasčių anglų filologijos studijos universitetuose išlieka iš tiesų populiarios. Pasirinkę anglų filologijos studijas studentai ne tik puikiai išmoksta kalbą, įgyja tvirtus kalbotyros pagrindus – šių studijų metu susipažįstama su anglų ir amerikiečių literatūra, kultūriniais ypatumais, istorija.

Baigusieji šią studijų programą puikiai įsilieja į darbo rinką, kadangi absolventų įsidarbinimo galimybės itin plačios. Jie gali save realizuoti dirbdami vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių agentūrose, užsienio šalių atstovybėse Lietuvoje ar Lietuvos atstovybėse užsienio šalyse, įvairiose privačiose, viešosiose, nevyriausybinėse ir valstybinėse įstaigose bei organizacijose, tarptautinėse kompanijose. Siekiantys tapti anglų kalbos mokytojais turi galimybę papildomai studijuoti pedagogikos dalykus.

Šiaulių universitete jau daug metų vykdoma Anglų filologijos bakalauro studijų programa kaip tik ir siūlo visas šias galimybes. Studentams dėsto aukštos kompetencijos dėstytojai, puikiai išmanantys anglų kalbos specifiką ir jos struktūrą. Anglų filologijos studijos Šiaulių universitete – itin tarptautiškos: studentai turi šimtaprocentinę galimybę dalį savo studijų laiko praleisti užsienio universitetuose, nuolat bendrauti su Šiaulių universitete studijuojančiais užsienio šalių studentais ar klausyti iš užsienio universitetų atvykusių dėstytojų paskaitų.

Beveik visi studijų programos dalykai dėstomi anglų kalba. Yra galimybė susiplanuoti mišrų nuotolinį mokymąsi arba susidaryti individualizuotą studijų planą. Studijų metu labai daug dėmesio yra skiriama praktikai – praktiniams studentų įgūdžiams stiprinti numatyta apie 400 valandų, praktika yra atliekama vertimų biuruose, privačiose, viešosiose, nevyriausybinėse ir valstybinėse įstaigose bei organizacijose.

Trumpai tariant, anglų filologijos absolventai paprasčiausiai yra tikri šios kalbos specialistai.

Daugiau informacijos apie anglų filologijos studijas Šiaulių universitete – www.su.lt

Informacija stojantiesiems - tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt