Tik turėdami vaikų, kuriems ateina metas pradėti lankyti vaikų darželį ar ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigą, netikėtai suprantame, koks svarbus yra žmonių, kurie dirbs su šiais vaikais, vaidmuo. Pagrindine jaunų tėvų pokalbių tema netikėtai tampa vienos ar kitos ugdymo įstaigos pedagogų kompetencija ir gebėjimas dirbti su jaunaisiais mūsų šalies piliečiais. Tėvai, ieškantys savo atžaloms darželio ar mokyklos, dažnai vienu pirmųjų kriterijų kelia ugdymo įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos klausimą. Siekdami, kad jų vaikai žingsnis po žingsnio įgytų naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kad jiems būtų diegiamos tinkamos vertybės, renkasi aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistus.

Būtent tokie specialistai geriausiai išmano vaiko ugdymo(si) procesą, geba kurti jam palankią edukacinę aplinką, kūrybiškai planuoti ir organizuoti įvairias veiklas. Tokius specialistus, prisiimančius visišką atsakomybę už vaiko gerovę, jo sveikatą bei socialinę integraciją, jau daugelį metų ruošia Šiaulių universitetas. Jame, žurnalo „Reitingai“ duomenimis,  rengiami geriausi pedagogo kvalifikacijos specialistai šalyje. Būtent pradinio ir ikimokyklinio ugdymo srityje Šiaulių universitetas turi sukaupęs išskirtines studentų rengimo tradicijas, būtent ši studijų programa visais laikais universitete yra viena populiariausių.

Kaip teigiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2018 m. švietimo būklės apžvalgoje, susiduriama su kvalifikuotų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo srities specialistų trūkumu. Pavyzdžiui, 2017 m. reikiamos kvalifikacijos nebuvo įgiję net ketvirtadalis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų. Tai, žinoma, atsiliepia ir jų tolesnei karjerai, neretai ir darbo užmokesčiui.

Atsižvelgiant į tai, kad tais pačiais metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų trūko net pusėje savivaldybių, ši problema gali dar didėti, mat šiuo metu didžioji dalis pedagoginį darbą dirbančiųjų – vyresnio amžiaus žmonės. Jiems sulaukus pensinio amžiaus baiminamasi, kad pritrūks jaunų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistų.

Gerinant susiklosčiusią situaciją bei siekiant mokytojo profesijos prestižo didinimo, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistams didinamas darbo užmokestis. Tikimasi, kad tai ir vis didėjančios įsidarbinimo galimybės, paskatins jaunimą rinktis šią studijų programą, o po jų – dinamišką ir įdomų darbą. Dabar yra puikus šansas jaunam žmogui rinktis perspektyvią Pradinio ugdymo pedagogo ir ikimokyklinio ugdymo studijų programą, kurios absolventai galės būti tikri, kad darbo rinkoje jie yra laukiami.

Kaip jau minėta, Šiaulių universitetas tradiciškai kviečia rinktis Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro studijų programą, kuriai 2019 m. bendrajame priėmime skirtas ypatingas dėmesys. Šią studijų programą baigę aukštos kvalifikacijos specialistai (pradinių klasių mokytojai, vaikų darželio auklėtojai) gebės ugdyti ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikus, įvertinti jų poreikius ir gebėjimus. Programos absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę 2016 ir 2017 m. – 85 proc.

Šiaulių universitetui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimu priskirtas vienos iš trijų Lietuvos pedagogų rengimo centrų vaidmuo. Šiuo sprendimu ministerija įvertino jau septynis dešimtmečius Šiaulių universitete vystomą pedagogų rengimo tradiciją ir sukauptą patirtį bei mokslinį potencialą, tuo tarsi pabrėždama – jeigu apsisprendei tapti mokytoju, geriausia vieta tai padaryti yra Šiaulių universitetas.

Išsamus Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro studijų programos pristatymas – Šiaulių universiteto interneto svetainėje www.su.lt.

Daugiau informacijos apie ugdymo mokslų studijas Šiaulių universitete – tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt.