Visi žinome, kad pirmųjų žodžių nesulaukiantys ar susiduriantys su vaikų kalbos sutrikimais tėvai pirmiausia kreipiasi į logopedą. Šiam specialistui tenka nemaža atsakomybė identifikuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Neretai tam, kad galėtų prakalbinti vaiką, logopedui tenka lavinti ir kūrybiškumą, mat, nors metodų yra įvairių, vaikams paveikiausia – žaidybinė forma. 

Specialieji pedagogai, logopedai yra itin vertinami dėl savo gebėjimo identifikuoti, įvertinti ir tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl negalių ar sutrikimų, teikti personalizuotą, individualius vaiko ugdymosi poreikius atitinkančią pagalbą. Tai plataus profilio specialistai, turintys kompetencijų ugdyti negalią ar raidos sutrikimų turinčius vaikus, teikti profesionalią pagalbą ir konsultacijas tiek jiems, tiek jų tėvams bei pedagogams.

Be viso to, komunikaciniai gebėjimai, meilė vaikams ir atvirumas specialiesiems pedagogams ir logopedams šį darbą leidžia atlikti itin profesionaliai. Pedagogui labai svarbu įgauti ugdytinių ir jų tėvų pasitikėjimą, kuris ne tik palengvina darbo procesą, bet ir leidžia pasiekti geriausių rezultatų.

Įvairūs Lietuvos regionai šiuo metu susiduria su šių specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos įsidarbinimo galimybių barometro duomenimis, 2019 metais numatomos didelės specialiųjų poreikių mokinių pedagogų įsidarbinimo galimybės. Lietuvoje siekiama mažinti specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų skaičių juos integruojant bendrojo lavinimo mokyklose.

Tokį siekį sunku įgyvendinti, kai trūksta specialistų. Štai, pavyzdžiui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2018 m. švietimo būklės apžvalgos duomenimis, 2017 m. specialiojo pedagogo ar logopedo neturėjo 28,3 proc. šalies mokyklų, o 2014 m. – 30,1 procentų.

Nors situacija gerėja, vis tik tai vyksta labai lėtai, todėl nuolat ieškoma pedagogų, turinčių reikiamų kompetencijų ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, gebančių individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį. Tiesa, šių specialistų augantį poreikį diktuoja ir ikimokyklinio, ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tokių kaip kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, skaičiaus didėjimas.

Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos bakalauro absolventai, baigę studijas, įsidarbina itin nesunkiai ir yra laukiami įvairiose sveik

Studijose pasirengiama ugdyti negalią ir kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus, teikti jiems specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti specialistų komandose, konsultuoti mokytojus ir mokinių tėvus.

Šiaulių universitetui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimu priskirtas vienos iš trijų Lietuvos pedagogų rengimo centrų vaidmuo. Šiuo sprendimu ministerija įvertino jau septynis dešimtmečius Šiaulių universitete vystomą pedagogų rengimo tradiciją ir sukauptą patirtį bei mokslinį potencialą, tuo tarsi pabrėždama – jeigu apsisprendei tapti mokytoju, geriausia vieta tai padaryti yra Šiaulių universitetas. O jeigu tau rūpi kitokiam, raidos sutrikimų turinčiam ugdytiniui padėti atverti duris į pilnavertį gyvenimą – tikriausiai tavo kelias yra specialiojo pedagogo profesija.

Išsamus Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijų programos pristatymas – Šiaulių universiteto interneto svetainėje www.su.lt.

Daugiau informacijos apie ugdymo mokslų studijas Šiaulių universitete – tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt.