Dėstytojai konsultuoja ir pataria

Šiaulių universiteto dėstytojai konsultuoja ir atsako į visus su būsima specialybe bei studijomis susijusius klausimus. Pasirinkęs studijų kryptį arba abejojantis moksleivis turi puikią galimybę viską išsiaiškinti ir informaciją gauti iš savo srities profesionalų. Domina menai? Rengiesi tapti verslininku ar dirbti versle? Svajoji tapti mokytoju? O gal traukia biomedicinos krypties mokslai? Gauk atsakymus iš pirmų lūpų.

Kaip rodo Humanitarinio fakulteto prodekanės doc. dr. Redos Toleikienės patirtis, „moksleiviai dažniau teiraujasi ne apie studijų programų turinį, studijuojamus dalykus ar privalomas praktikas, bet apie tai, kuriuos dalykus reikia pasirinkti mokykloje, kad gautum valstybės finansuojamą studijų vietą, koks yra „praeinamas“ balas, kokios studijų kainos ir pan. Į tokius klausimus mažai kas gali atsakyti, nes ne visada žino“.

Sakykime, gimnazistas domisi gamtos mokslais (aplinkos ir profesinė sauga, ekologija ir aplinkotyra, optometrija, rekreacine miškininkyste) ar technologijų srities (statybos, elektros, elektronikos, informatikos, mechanikos inžinerija) studijomis. Bet jam trūksta patirties, kad išsirinktų sau tinkamiausias. Arba, pavyzdžiui, moksleivis jau nusprendė tapti matematiku? Pagirtina, juk „matematika,  – anot Matematikos katedros lekt. dr. Neringos Klovienės, – tai kalba, kurią mokėdamas sugebėsi aprašyti kasdienius reiškinius ir susikalbėsi visame pasaulyje“. Nusprendė, bet niekaip nesuvokia, kuo skiriasi matematika ir finansų matematika ir kur jos pritaikomos. Kitas gal jaučia pašaukimą rūpintis žmonėmis, todėl nori patarimo, kurią studijų programą pasirinkti, kad tobulai įgyvendintų savo svajonę?

Tad septynių fakultetų dėstytojai, įvairių studijų programų kuratoriai nusprendė imtis iniciatyvos ir teikti profesionalias konsultacijas būsimiems studentams. Pastarieji gali gauti ne tik draugišką patarimą dėl pasirinkimo, bet ir detalią informaciją apie priėmimo į universitetą sąlygas ir pačias studijų programas, stojamųjų egzaminų reikalavimus, akademinės ir neakademinės veiklos organizavimą, tarptautines mainų programas, finansavimo galimybes, įsidarbinimo ar tolimesnių studijų galimybes ir kt. Tereikia parašyti ar paskambinti konsultantams universiteto interneto svetainės puslapyje „Konsultuoja dėstytojai“ nurodytais kontaktais.

Apie mokyklas ir kursus

Šiaulių universiteto dėstytojai, ilgus metus stebėję studentus ir analizavę jų motyvacijos įtaką studijų rezultatams, pritaria nuomonei, kad studijuoti tai, kas patinka ir kur patinka, yra vienas malonumas. Gera motyvacija ir pozityvus nusiteikimas, anot studijų rinkodaros specialisto Egidijaus Elijošiaus, ne tik didina studijų patrauklumą, bet ir užprogramuoja mus sėkmei. Sėkmė nėra likimo dovana, ją galima susikurti išmintingai naudojantis kitų patirtimi ir siūloma pagalba.

Pirmiausia, ką gali nuveikti moksleivis, norintis pasitikrinti, ar jo pomėgiai gali virsti būsima profesija? Šiaulių universitetas būtent moksleiviams siūlo įvairių mokyklų ir mokymų: Mažoji menų akademija, neakivaizdinė jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“ (9–12 klasių moksleiviams), Mažasis „Fotonas“ (7–8 klasių moksleiviams), Matematikos ir informatikos mokykla, Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, Jaunojo pedagogo akademija, Būsimojo specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, sveikatos edukologo, kineziterapeuto stovykla. Mokyklose dirbantys dėstytojai negaili nei savo laiko, nei pastangų: rengiamos teminės paskaitos savaitgaliais, organizuojamos ekskursijos, vyksta įvairūs konkursai, olimpiados, pageidaujant pristatomi moksliniai tyrimai ir atradimai, technologijos ir laboratorijos, galima užsiimti kita dominančia veikla ir taip pagilinti savo žinias.

Universitete taip pat rengiami parengiamieji kursai abiturientams, besiruošiantiems lietuvių kalbos ir literatūros ar stojamajam egzaminams, užsienio kalbų kursai, padedantys pasirengti valstybiniam egzaminui ar studijoms aukštojoje mokykloje.

Taigi kviečiame moksleivius programuoti save sėkmei ir ruoštis studijoms dar tebesimokant mokykloje. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“, – byloja liaudies išmintis. Visa informacija apie mokyklas ir kursus skelbiama adresu www.su.lt → Stojantiesiems → Moksleiviams.

Apie priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką – LAMA BPO atstovybėje

Jeigu esate tvirtai apsisprendę studijuoti, visgi patartina pasidomėti priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka, teisės aktais, reglamentuojančiais geriausiųjų eilės sudarymo tvarką, konkursinio balo skaičiavimo formulėmis, kokius dokumentus būtina pateikti stojant, kaip teisingai užpildyti prašymą ir kitais kiekvienam stojančiajam aktualiais dalykais. Tokią informaciją teikia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, trumpiau LAMA BPO, kurios atstovybė šiemet įsikūrė ir Šiaulių universitete.

Kiekvieną ketvirtadienį iki gegužės 29 d. nuo 15.30 val. iki 17 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje adresu: Vytauto g. 84, 409 auditorija, priėmimo komisijos atsakingi darbuotojai konsultuoja visus besidominčius stojimo į aukštąsias mokyklas klausimais. Konsultantams galima parašyti elektroniniu paštu priemimas@su.lt arba paskambinti telefonu (8 41)  595 755. Naujausia informacija skelbiama ir universiteto interneto svetainėje adresu www.su.lt → Stojantiesiems → Priėmimo naujienos. 

Nuotraukoje Šiaulių universiteto lekt. Egidijus Elijošius