Magistrantūra – tai antrosios pakopos studijos, kurias, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) 2014 m. duomenimis, dažniausiai renkasi motyvuoti asmenys, jaučiantys poreikį toliau gilinti žinias. Be to, išsilavinimas tiesiogiai įtakoja užimtumą, kuris tarp „Lietuvos gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, yra vienas didžiausių palyginti su kitomis ES valstybėmis“ (MOSTA, 2014). Atsižvelgdamas į specialistų poreikį rinkoje, Šiaulių universitetas siūlo stojantiesiems net 29-ias magistrantūros studijų programas iš visų 6 studijų sričių. Šiemet universitetas ketina priimti daugiau kaip 130 magistrantų į valstybės finansuojamas studijų vietas.

 

Magistrantūros studijų naujienos

 

Pradžiuginti galime besidominčius studijų tarptautiškumu – šiais metais parengtos dvi naujos jungtinės magistrantūros studijų programos. Su Kijevo universitetu „Ukraina“ (Ukraina) bus vykdoma programa „Socialinis darbas“, su Pardubicės (Čekija) universitetu – „Regionų plėtros vadyba“. Studijos vyks anglų kalba, jas baigusiems bus suteiktas jung

 

Lanksti studijų sistema

 

Antrosios pakopos studijos Šiaulių universitete įprastai vykdomos nuolatine ir / ar ištęstine studijų forma, tačiau yra galimybė rinktis ir mišrias studijas, kai dalis studijų dalykų išdėstoma nuotoliniu būdu. Lanksti studijų sistema ypač aktuali dirbantiems, dažnai keliaujantiems, šeimas sukūrusiems ar judėjimo negalią turintiems studentams, todėl universitete atsižvelgiama į šių socialinių grupių studentų norą derinti studijas ir darbą ar šeimą.

 

Kitos studijų galimybės

 

Stojantiesiems, įgijusiems išsilavinimą kolegijose ar norintiems studijuoti kitą studijų sritį ar kryptį, organizuojamos papildomosios studijos, kurių metu išklausomi trūkstami dalykai ir išlaikomi egzaminai. Asmenys, turintys bakalauro, profesinio bakalauro, magistro ar jiems prilygstantį akademinį laipsnį ir norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, gali rinktis laipsnio nesuteikiančią Pedagogikos studijų programą.

Daugiau informacijos apie magistrantūros studijų programas, studijų sąlygas ir persikvalifikavimo, studijų tęstinumo galimybes rasite Šiaulių universiteto tinklalapyje adresu www.su.lt/Stojantiesiems. Taip pat kviečiame konsultuotis telefonu (8 41)  595 755 ar el. paštu studijuok@su.lt.

 

Programos pavadinimas, studijų forma ir trukmė*

Programos pavadinimas, studijų forma ir trukmė*

Fizinių mokslų studijų sritis

Menų studijų sritis

Informatika, NL (2 m.)

Dailė (specializacijos: dizainas, grafika, tapyba, oda), NL (1,5 m.)

Matematika, NL (2 m.)

Muzikos pedagogika, NL (2 m.)

Humanitarinių mokslų studijų sritis

Technologijos mokslų studijų sritis

Gretinamoji kalbotyra, NL (2 m.)

Elektros energetika, NL (2 m.)

Istorija ir politika, NL (2 m.)

Informatikos inžinerija, NL (2 m.)

Kultūros studijos, NL (2 m.)

Mechanikos inžinerija, NL (2 m.)

Lietuvių kalbotyra, NL (2 m.)

Signalų technologija, NL (2 m.)

Literatūrologija, NL (2 m.)

Biomedicinos mokslų studijų sritis

Gamtinių sistemų valdymas, NL (2 m.)

Socialinių mokslų studijų sritis

Bioedukacija, NL (2 m.), I (2,5 m.)

Edukologija (specializacijos: švietimo vadyba, vaikų teisių apsaugos vadyba), NL (2 m.), I (2,5 m.)

Ekonomika (specializacijos: ekonominė analizė ir planavimas, finansai ir bankininkystė), NL (2 m.), I (2,5 m.)

Finansų ir investicijų ekonomika, NL (1,5 m.), I (2 m.)

Karjeros edukologija, NL (1,5 m.), I (2 m.)

Kūno kultūros ir sporto edukologija (specializacijos: sporto edukologija, sporto vadyba), NL (2 m.), I (2,5 m.)

Regionų plėtra ir valdymas (jungtinė programa anglų kalba), NL (2 m.) NAUJA!

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinių projektų koordinavimas), NL (2 m.),

I (2,5 m.)

Socialinis darbas (jungtinė programa anglų kalba), NL (1,5 m.) NAUJA!

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija), NL (1,5 m.), I (2 m.)

Taikomoji kūno kultūra (specializacija – sveikatos ugdymo koordinavimas), NL (2 m.), I (2,5 m.)

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas, NL (2 m.)

Vadyba, NL (1,5 m.), I (2 m.), NT (2 m.)

Viešasis valdymas, NL (1,5 m.), I (2 m.)

* NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma, NT – nuotolinės studijos.