Tai ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, suteikianti studentams galimybę studijuoti skirtingų šalių, aukštųjų mokyklų kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje, perimti skirtingą studijų patirtį, skatinanti studentų ir dėstytojų mobilumą.

Šiaulių universitetas sėkmingai bendradarbiauja ne tik su šalies, bet ir su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Universitete vykdomos 3 bakalaurantūros ir 2 magistrantūros jungtinės studijų programos. Būsimieji bakalaurai gali rinktis Kineziterapiją (su Klaipėdos universitetu), Socialinį darbą ir socialinę reabilitaciją (su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla) ar Ekonomiką ir darnųjį verslą (su Vroclavo (Lenkija) universitetu). Be šių programų, vykdomos ir Socialinio darbo (su universitetu „Ukraina“ Kijeve) bei Regionų plėtros ir valdymo (su Pardubicės (Čekija) universitetu) jungtinės magistrantūros studijų programos.

Dvigubas žinių bagažas

Kodėl verta rinktis jungtines studijas ir kuo jos gali būti patrauklios? Studijuojantiems jungtinę studijų programą sudaroma platesnė mokymosi aplinka, sujungiamos dviejų ar daugiau universitetų kompetentingų dėstytojų pajėgos. Baigus tokias studijas padidėja įsidarbinimo šalyje ir užsienyje galimybės. Be to, tokios programos padeda lavinti užsienio kalbos mokėjimo įgūdžius, plėtoja tarpkultūrinę patirtį.

Studijuodami jungtinėje programoje studentai turi galimybę įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa. Dviejose šalyse įgyta patirtis leis sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Ekonomikos ir darniojo verslo studijų programos vadovės, Socialinių mokslų fakulteto profesorės dr. Dianos Cibulskienės teigimu, studentai, pasirinkę studijuoti jungtines studijas, renkasi tiesiausią kelią į sėkmingą karjerą.

„Baigusieji jungtines studijas laimi. Pavyzdžiui, tarptautinės bakalauro studijų programos Ekonomika ir darnus verslas absolventai turės ne tik ekonomisto kvalifikaciją, bet bus ir darnaus verslo plėtros specialistai, išsiugdę socialinę atsakomybę gamtai, žmogui, visuomenei. Užsienio kapitalo įmonės intensyviai diegia šiuos principus savo veikloje, ir Lietuvoje jie tampa vis aktualesni. Specialistų, turinčių ne tik konkrečios srities žinių, bet ir suprantančių gana panašios srities aspektus, poreikis ateityje tik augs“, – įsitikinusi programos vadovė.

Darbo rinka diktuoja specialistų poreikį

Jungtinės studijų programos sukurtos siekiant patenkinti ne tik Šiaurės Lietuvos regiono, šalies, bet ir užsienio rinkos poreikius. Vis ryškėjanti kai kurių specialybių paklausa diktuoja specialistų poreikį: darbo rinkai reikalingi specialistai, turintys daugiau nei vienos srities žinių. Darbdaviai dėmesį atkreipia į potencialaus darbuotojo gebėjimą prisitaikyti prie kintančių sąlygų, dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, turėti kuo daugiau kompetencijų.

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto docento dr. Dariaus Gerulaičio teigimu, Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos bei Socialinio darbo studijų programos skirtos parengti kvalifikuotus specialistus.

„Dvi naujosios studijų programos kaip tik atitinka Šiaulių regiono poreikius. Jos prisidės prie regiono socialinių paslaugų plėtros, bus sudarytos sąlygos užtikrinti studijų, mokslo ir praktikos vienovę, bus racionaliau ir tikslingiau paskirstomi žmogiškieji ir materialieji regiono ištekliai. Jaunų ir perspektyvių šios srities specialistų labai trūksta“, – teigė docentas.

Studijų programos Regionų plėtra ir valdymas vadovė prof. dr. Diana Šaparnienė pabrėžia, kad toks platus žinių spektras leidžia jaunam specialistui susipažinti su daugeliu programoje dėstomų sričių ir, svarbiausia, įtvirtinti savo žinias atliekant praktiką užsienio institucijose; toks specialistas lengviau prisitaikys ir daugiakultūrėje aplinkoje.

Galimybė studijuoti ir kolegijų absolventams

Jau trečius metus Šiaulių universiteto kartu su Klaipėdos universitetu vykdoma jungtinė Kineziterapijos studijų programa suteikia galimybę studijuoti ne tik gimnazijų ir vidurinių, bet ir kolegijų absolventams. Kaip teigia programos vadovė, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Sveikatos studijų katedros vedėja doc. dr. Daiva Mockevičienė, „Studijos yra parengtos pagal individualią programą, kuri leidžia studijuojantiems abiejuose universitetuose lanksčiai derinti mokslą ir darbą, įgyti praktinių ir teorinių žinių, reikalingų kineziterapeuto praktikoje. Tai atveria kelius į sėkmingą karjerą“. Kineziterapijos bakalaurai gali dirbti ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių visų lygių sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.

Daugiau informacijos ieškok Šiaulių universiteto interneto svetainėje www.su.lt/stojantiesiems/priemimas