Balandžio 4 - 8 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko Atvirų durų savaitės renginiai. Į juos atvyko bendrojo ugdymo įstaigų 9-10 klasių mokiniai (iš viso apsilankė apie 150 mokinių) iš  Biržų rajono N. Radviliškio, P. Poškaus Pačeriaukštės, Kratiškių, Papilio, Pabiržės, Medeikių, Biržų „Kaštonų“, „Aušros“, „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų.

Antradienį, viktorinoje „Universalus žmogus“, svečiai pademonstravo savo kūrybingumą, išradingumą pavaizduodami virėjo, padavėjo – barmeno, apdailininko, automobilių mechaniko profesijų „portretus“.

Trečiadienį, Profesijų dienoje, profesinio mokymo programų laboratorijose, dirbtuvėse, kabinetuose stebėjo ir atliko įvairius technologinius procesus:   floristo „Pavasarinę kompoziciją“, virėjo - konditerio – kepė picas, apdailininko (statybininko) - dekoratyvų dažymą, automobilių mechaniko – automobilių stabdžių testavimą, padangų montavimą ir balansavimą.

Ketvirtadienį, Projektų dienoje, tarptautinių stažuočių, praktikų pristatymų metu „nukeliavo“ į Portugaliją, Kanarus (Tenerifę).

Penktadienį, Neformaliojo ugdymo dienoje, susipažino su siūlomomis neformaliojo ugdymo programomis, jų sąsajomis su formaliuoju švietimu (pvz. lankant automobilininkų užsiėmimą, sėkmingai jį baigus, įgyjama teisė laikyti vairavimo egzaminą).

Visą savaitę Centro vadovai, profesijos mokytojai, kartu su I, II kurso mokiniais, pristatė Centro veiklų ypatumus, pasakojo apie mokymo įstaigą, demonstravo „Balticum“ televizijos laidoje „Biržų žinios“ apie Centre vykstančius renginius parodytą medžiagą.

Balandžio 6 dieną Vabalninko skyriuje vyko Atvirų durų diena. Jos tikslas – supažindinti 9-12 klasių mokinius, jų tėvelius, mokytojus su mokyklos galimybėmis: ko ir kaip galima mokytis, kokia įranga ir technika naudojama mokantis profesijos, kokios neformaliojo ugdymo veiklos galimybės ir kita. Į Atvirų durų dieną atvyko mokinia

Vabalninko skyriaus vadovai savo pranešimuose akcentavo, kad kiekvienais metais kvalifikuotų darbininkų poreikis ir poreikis jaunimo bei suaugusiųjų profesiniam mokymui auga. Džiaugėsi, kad kyla profesinio mokymo populiarumas ir kokybė. Vabalninko skyriuje sudarytos palankios sąlygos ne tik mokytis, bet ir ilsėtis. Gerai lankantys pamokas, pažangūs mokiniai gauna stipendijas, visiems pageidaujantiems suteikiamas bendrabutis. Apžvelgtos  praktinio mokymo galimybės ir perspektyvos.

Vabalninko skyriaus mokiniai dalyvauja tarptautiniuose mobilumo projektuose. Vasario mėnesį penki technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės trečio kurso mokiniai tobulino profesinius įgūdžius trijų savaičių stažuotėje Portugalijoje. Renginio metu projekto dalyviai pasidalino įspūdžiais iš stažuotės.

Po oficialios Atvirų durų dienos dalies skyriaus svečiai susipažino su kabinetais ir laboratorijomis, atliko juose praktines žaidybines užduotis, apžiūrėjo techniką, aplankė bendrabutį, valgykloje vaišinosi bulvių plokštainiu. Po skanių pietų mokiniai rinkosi į mažąją salę, kur vyko šokiai, o mokytojai - į bibliotekoje vykusį kvalifikacijos kėlimo seminarą “Skirtingų gebėjimų mokinių karjeros perspektyvos“.

Atvirų durų diena – puiki galimybė baigusiems pagrindinį ir vidurinį mokymą savo akimis pamatyti, kaip ir ko mokomasi Vabalninko skyriuje, kokia neformaliojo ugdymo veikla, kokia teorinio bei praktinio ugdymo bazė.