Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, kryptingai plėtodamas tarptautiškumo strategijos tikslus, sėkmingai įgyvendino dvejus metus trukusį ERASMUS+ projektą  „Tobulėk su Erasmus+“  2015-1-LT01-KA102-013178. Šio projekto metu buvo įvykdyti profesinio mokymo specialistų darbo stebėjimo vizitai į Barselonos ir Paryžiaus profesinio mokymo įstaigas. Taip pat praktinį mokymąsi Ispanijos (Tenerifės ir Barselonos) ir Portugalijos (Lisabonos) verslo įmonėse atliko  Centro automechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, apdailininko (statybininko) ir virėjo specialybių mokiniai.

Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo kokybę, tobulinti įsivertinimo kompetencijas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimą, skatinti mokymosi motyvaciją, mokėjimą mokytis, įgyti profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje, ugdyti profesines, pagrindines, socialines, tarpkultūrines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus.

2016 m. spalio 30 d. – lapkričio 5 d. profesijos mokytojai stažavosi Barselonoje. Stažuotės metu ugdymo procesas buvo stebimas šiose profesinio mokymo įstaigose: Institut Cavall Bernat, Terrasa,  Institut Bisbe Sivilla, Institut La Mare de Deus. Ten profesijos mokytojai susipažino su mokinių praktinio mokymo organizavimu, vertinimu ir mokymo baze.

 Ispanijos švietimo sistema skiriasi nuo Lietuvos. Šioje šalyje 6-12 metų vaikai mokosi pradinėje mokykloje, 12-16 metų ugdytiniams privalomas vidurinis išsilavinimas, o 16-18 metų jaunuoliai gali rinktis vidurinį laisvai pasirenkamą išsilavinimą. Paskutinė mokyklinio išsilavinimo pakopa pasirenkama savo noru. Šį etapą privaloma baigti tiems, kurie ketina stoti į universitetą. Profesinis mokymas yra dviejų lygių: vidurinio (16-18 metų) - baigusiems privalomąjį vidurinį išsilavinimą ir aukštesniojo lygio - baigusiems 2 metų laisvai pasirenkamą vidurinį išsilavinimą.    

Vizito metu profesijos mokytojai pietavo mokyklų restoranuose, kuriuose maistą ruošė ir aptarnavo mokiniai. Buvo malonu stebėti nuoširdžiai besišypsančius, truputį susijaudinusius, tvarkingais darbo rūbais vilkinčius mokinius. Būsimi turizmo gidai vedė ekskursiją. Stebino mokytojų ramybė, tolerancija, kai mokiniai ne visada tiksliai atlikdavo darbus.

Kovo 26 d. - balandžio 2 d. keturi profesijos mokytojai stažavosi Paryžiuje. Stažuotės metu buvo stebimas ugdymo procesas Paryžiaus Saint Lambert statybos technologijų ir viešųjų darbų licėjuje, Hector Guimard profesinio statybos specialistų rengimo licėjuje, Floristų pameistrystės centre Ecole des Fleuristes de Paris, Sorbonos universiteto mokslinių tyrimų centre.  Domėtasi, kokios ruošiamos specialybės, kokios mokyklų profesinio mokymo praktinės bazės ir mokymo priemonės, kokie taikomi inovatyvūs mokymo metodai.

Vizito metu buvo bendraujama su ugdymo institucijų vadovais, Prancūzijos švietimo ministerijos atstovu, licėjų mokytojais, Paryžiaus Sorbonos universiteto lektore.

Abiejų stažuočių metu kultūrinė programa buvo įdomi ir turininga.

Stažuočių metu didžiausias dėmesys buvo skirtas mokymosi veiklos diferencijavimui, pažangos matavimui, išmokimo stebėjimui, mokymuisi bendradarbiaujant bei darbui su socialinės atskirties mokiniais.       Ši patirtis bus panaudota tobulinant teorinį ir praktinį mokymą, kuris leis didinti profesinio mokymo kokybę bei patrauklumą.

Džiugu, kad ateinančiais mokslo metais centre vėl bus įgyvendinami du Centro administruojami Erasmus+ projektai, kurių metu savo profesines kompetencijas užsienyje tobulins įvairių specialybių mokiniai ir profesinio mokymo specialistai.

Marytė Bistrickienė, projektų vadovė

 

Įspūdžiai iš stažuotės Tenerifėje

 

Laimėjęs atranką į stažuotę Tenerifėje, nesitikėjau, kad bus taip šaunu. Tenerifė yra viena iš septynių Kanarų salų.

Kartu su  trimis apdailininko (statybininko) specialybės mokiniais nuvykome vasario 26 d.. Orai ėmė šiltėti, o tai dar labiau mane motyvavo dirbti ir džiaugtis ten praleistu laiku. Stažuotė truko tris savaitės, jos  metu patyriau daug įspūdžių. Darbo ir gyvenimo sąlygos buvo tiesiog nuostabios. Dirbau ir gyvenau 4 žvaigždučių viešbutyje „Turquesa“,  patobulinau profesines žinias ir įgūdžius. Paruošiau, glaisčiau ir dažiau sienas, formavau kampus, montavau gipso kartono plokštes.  Aš ir mano draugai ne tik tobulinome praktinius įgūdžius, bet laisvalaikiu ir pramogavome. Kiekvieną dieną eidavome maudytis į Atlanto vandenyną, vaikštinėjome po Puerto de la Cruz miestą, o savaitgaliais vykome į „Loro“ zoologijos ir „Sim“ vandens parkus. Parkai labai įdomūs ir nepamirštami. Didelį įspūdį paliko Teidės regioninis parkas bei ugnikalnis. Taigi stažuotė man, kaip būsimam specialistui, tikrai buvo naudinga. Įgijau daug praktinių įgūdžių, tapau savarankiškesnis. Siūlau ir kitiems dalyvauti ERASMUS + projekte.

Deivydas Tumasas, projekto dalyvis

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Publikuojama medžiaga atspindi autorių nuomonę ir nei NA, nei Europos komisija neatsako už joje esančios informacijos teisingumą.