Projektai padeda įgyti tarptautinės patirties ir plėsti profesinį meistriškumą

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) siekia aukštos profesinio mokymo kokybės taip, kad čia būtų rengiami plačios kompetencijos specialistai, gebantys savarankiškai integruotis į Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkas bei tenkintų Biržų ir kaimyninių rajonų jaunimo švietimo poreikius, tėvų bei darbdavių pageidavimus. Šiuos tikslus lengviau pasiekti, dalyvaujant įvairiuose projektuose. Dvejus metus buvo įgyvendinamas projektas ERASMUS+ „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“. Centras anksčiau įgyvendino ne vieną projektą pagal Leonardo da Vinci programą, bet  2014 m. Leonardo da Vinci programą pakeitė Erasmus+ programa. Ši programa apima platesnę veiklą: projekte buvo suplanuotos ne tik mokinių veiklos, bet ir profesinio mokymo specialistų veikla.

Be to, Centras teikia prioritetus pedagogų kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam profesiniam tobulėjimui. Mokymo procese taikomi nauji mokymo metodai: integruotų dalykų pamokos, projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami regioniniai ir nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai, dalyvaujama respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Mokytojai stengiasi reguliariai kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, nuolat domisi švietimo naujovėmis, glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviais, atsižvelgia į jų pastabas ir pasiūlymus rengiant kvalifikuotus specialistus.

Tarptautinio lygmens bendravimas bei bendradarbiavimas tapo prioritetine Centro sritimi, neatsiejama nuo ugdymo proceso. Aiškiai pastebimas  teigiamas poveikis organizacijai: įnešamos naujovės į mokymo procesą, stažuotes užsienyje atlikę mokiniai yra paklausesni darbo rinkoje, savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi.

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose profesinio mokymo specialistams atvėrė galimybes susipažinti su užsienio šalyse naudojamomis technologijomis, darbo metodais, leido keistis patirtimi su užsienio kolegomis, plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, o užsienio šalyse įgytus praktinius įgūdžius bei naujoviškas darbo priemones pritaikyti realioje darbo vietoje,  t. y. ugdymo procese.

Sėkmingai plėtojama partnerystė tarp profesinių mokyklų, priimančiųjų partnerių, plačiai vykdoma sklaida, kurioje dalyvauja ne tik partneriai, kolegos iš Panevėžio regiono  profesinio mokymo įstaigų, Biržų rajono verslo įmonių  atstovai, Biržų rajono savivaldybės vadovai, bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, bet ir priimančiųjų organizacijų užsienio šalyse atstovai. Didelis dėmesys skiriamas stažuočių kokybei, atsakingai pasirenkami partneriai ir su jais glaudžiai bendradarbiaujama. Galima tvirtai teigti, kad projektai, stažuotės, praktikos jungia, vienija ne tik vietos, bet ir skirtingų profesinio mokymo įstaigų bendruomenes, šalis ir tautas bei į ugdymo procesą įneša daug inovacijų, kurių dėka profesinis mokymas  tampa kokybiškesnis bei patrauklesnis. Aiškiai juntamas Centro pr

Kryptingai tęsdamas pradėtas veiklas Centras siekia gauti Erasmus + profesinio mobilumo chartiją, kuri  užtikrintų sklandų tarptautinių veiklų tęstinumą, kas leistų tikslingai vykdyti užsibrėžtus Tarptautiškumo strategijos tikslus.

Džiugu, kad ateinančiais mokslo metais centre vėl bus įgyvendinami du Centro administruojami ir keturi partneriniai Erasmus+ projektai, kurių metu savo profesines kompetencijas užsienyje tobulins įvairių specialybių mokiniai ir profesinio mokymo specialistai.

                      Marytė Bistrickienė, projektų vadovė

Mokinių įspūdžiai iš stažuočių

Pradėjusios mokytis Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, net negalėjom įsivaizduoti, kad bus galimybė kada nors atlikti praktiką ne Lietuvoje. Praktika užsienyje turbūt kiekvieno mokinio svajonė. Atliekant praktiką  gerėja mokinio užsienio kalbos žinios ir profesiniai įgūdžiai.

Mes, keturios merginos - V. Dutkutė, A. Drevinskaitė, E. Rožėnaitė ir D. Stankevičienė, atlikome savo specialybės praktiką Portugalijoje.

Iš pradžių labai nerimavome, nes tokia kelionė mums buvo pirma, bet tai, ką teko patirti ir pamatyti, nuvijo šalin visas baimes ir nerimą. Įspūdžiai neapsakomi, o vaizdai neaprašomi. Ir kitiems mokiniams linkėtume išvykti į praktiką užsienyje.

Lietuvoje matome žmones paniurusius, nelaimingus, o portugalai visai kitokie. Jie  visada supras ir padės nelaimėje. Susidarėme įspūdį, kad laimingesnių už juos pasaulyje nėra.

Tokia nuotaika jie užkrėtė ir mus...

Mes atlikome praktiką labai didelėje įmonėje „FLORINEVE“, kur matėme visą gėlės gyvenimo ciklą, t. y. nuo daigelių pikiavimo, sodinimo iki skynimo, puokščių darymo. Visa tai mes ne tik stebėjome iš šalies, bet ir pačios prisilietėme savo rankomis. Per tris praktinio mokymo savaites  pikiavome daigelius, sodinome gėles, sužinojome apie skirtingų gėlių rūšių sodinimo ypatumus, skynėme gėles, darėme įvairias puokščių kompozicijas ir kt. Įdomiausias portugališkos puokštės akcentas - kopūstas. Žinoma, dekoratyvinis. Portugalai labai mėgsta puokštes, kuriose yra kopūstų.

Savaitgaliais vykdavome į ekskursijas po gražiausius Portugalijos kampelius. Teko kilti į kalnus, kuriuos slepia purūs debesys. Matėme nuostabias pilis ir milžiniškus sodus. Žavėjomės didelių bangų skalaujamomis pakrantėmis  su stačiais, gruoblėtais skardžiais. Paplūdimiuose radome įvairiausių formų, spalvų bei dydžių  kriauklių.

          Portugalijoje galima  pamatyti ir daugybę stebuklų iš Tolimųjų Rytų.  Mes buvome rytietiškų akcentų  Budos sode. Gėrėjomės įvairiomis skulptūromis  bei ežeruose plaukiojančiais auksiniais karpiais. Žavėjomės Vasco De Gama tiltu, kuris jungia Portugalijos sostinę Lisaboną su priemiesčiu  Montijo, kur mes ir gyvenome. Šis tiltas ilgiausias pasaulyje, jo ilgis siekia net septyniolika kilometrų. Stebint šį tikrai neįtikėtiną statinį iš Lisabonos pusės, atrodo, jog tiltas dingsta horizonte.

Praktika - tai ne tik darbas ir profesinių įgūdžių gerinimas užsienyje, bet ir susipažinimas su šalies kultūra, papročiais ir tradicijomis, akiračio praplėtimas. Jei tik dar atsirastų  galimybių, būtinai reikia jomis  pasinaudoti.

Labai džiaugiamės, kad Biržuose yra tokia ugdymo įstaiga, kurioje galima  mokytis bendrojo lavinimo dalykų, įgyti profesiją, o  praktinius įgūdžius tobulinti užsienio šalyse.

                                                                                    Projekto dalyvių vardu – Vaiva Dutkutė

2016 metų balandžio mėnesį į trijų savaičių stažuotę Maltoje išvykome  keturi apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai:  R. Prunskas, L. Arlikevičius, V. Pikūnas, D. Lukošiūnas.

   Praktiką atlikome "Unique construction and developers" įmonėje. Pirmas dvi dienas mes dirbome komandose po du, bet tame pačiame objekte. Vieni dirbo plytelių klijavimo, o kiti sienų paruošimo ir dažymo darbus. Trečią darbo dieną mes vykome į kitą objektą, kur praleidome likusias savaites. Objekte dirbome visi kartu, atlikome sienų paruošimo ir dažymo darbus. Maltoje visos namų grindys būna išklotos plytelėmis, patalpos erdvios. Ten šiuo metu vyksta nemažai statybos darbų,  pradėti statyti dangoraižiai, daug kur matėme renovuojamus senovinius pastatus.

   Savaitgaliais mes vykome į ekskursijas. Apkeliavome visą Maltą ir Gozos salą atvirais autobusais,  plaukėme keltu. Buvome nuvykę apžiūrėti žvejų miestelio, pasigrožėti uola  „Žydrasis langas“ - tai natūralus gamtos darinys, susiformavęs prieš šimtus tūkstančių metų, o dabar džiuginantis žmones savo nepaprastu grožiu. Kažkada ši uola buvo dviejų jūros urvų dalis, kuriems sugriuvus liko tik plyšys uoloje, kuris buvo pavadintas Žydruoju langu. Deja, arką sudaranti uola po truputį trupa ir manoma, jog po keliolikos metų jos gali ir nebelikti. Malta yra pati religingiausia Europos Sąjungos valstybė. Šalyje yra daugiau nei 360 bažnyčių.

    Atlikdami praktiką Maltoje ne tik pagerinome profesinius įgūdžius, bet ir susipažinome su šalies kultūra, praplėtėme akiratį.

                                                                                    Projekto dalyvių vardu – Domantas Lukošiūnas

  Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Publikuojama medžiaga atspindi autorių nuomonę ir nei NA, nei Europos komisija neatsako už joje esančios informacijos teisingumą.