Nuo 2018/2019 mokslo metų mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje kartu su viduriniu išsilavinimu  galės įgyti ir Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybę. 

Pagrindinis šios  modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą želdynų įrengimo ir priežiūros darbą valstybinėse ar individualiose įmonėse ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą susijusią su želdynų įrengimu ir priežiūra, dekoratyvinių augalų auginimu, priežiūra bei realizavimu. Būsimieji dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai mokomi: pažinti, dauginti, auginti, formuoti dekoratyvinius augalus, paruošti teritoriją želdynų įrengimui, įrengti ir prižiūrėti želdynus bei mažosios architektūros elementus, naudoti mechanizmus ir techniką skirtą želdynų įrengimui ir priežiūrai, įveisti sodą, prižiūrėti bites, paruošti verslo planą ir jį įgyvendinti.
Papildomai mokiniai galės lankyti  2 modulius ir įgyti pasirinktas kompetencijas:
1. Auginti netradicines sodo kultūras.
2. Auginti vaistažoles.
3. Formuoti ir auginti bonsus.
4. Įveisti medelyną.
5. Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves.
6. Aranžuoti augalus.
7. Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti.

Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas.

Mokymas pagal siūlomą modulinę programą garantuoja, kad asmenys įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų individualios įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei sodų ir medelynų produkcijos gamybai ir realizavimui.