Lietuvoje prieš savaitę prasidėjus bendrajam priėmimui ir abiturientams renkantis savo ateities profesiją bei studijų vietą, ar dar verta apskritai svarstyti apie galimybes universitetinį mokslą krimsti Šiauliuose?

Pateikiame 10 priežasčių, dėl kurių abiturientams Šiaulių universitetas gali būti patrauklus ir tinkamiausias pasirinkimas, tuo pačiu ir 10 atsakymų apie universitetinį mokslą Šiauliuose ateityje.

1. Ateityje Šiaulių universitetas – kompaktiškas universitetinio mokslo centras Šiaurės Lietuvoje. Seimo nutarimu, Šiaulių universitetas bus prijungtas prie Vilniaus universiteto ir taps jo padaliniu. Universitetinės studijos Šiauliuose ir toliau vyks ir nebus sustojusios nė vienai dienai. Regiono vystymuisi svarbi aukštoji mokykla tiek dabar, tiek ateityje reikšmingai prisidės prie specialistų rengimo regiono verslo, pramonės įmonėms, prie regiono problemų mokslinio sprendimo.

2. Studijoms sutelkti inovatyvūs materialiniai ištekliai bei stiprus intelektualinis potencialas. Ilgus dešimtmečius Šiaulių universitete buvo puoselėti edukologijos, specialiosios pedagogikos bei humanitarikos tyrimai, stiprūs čia yra ir socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai, daug dirbama inžinerijos srityje. Universitete yra įrengtos šiuolaikiškos ir geriausios Lietuvoje bei Rytų Europos regione mokslo laboratorijos, leidžiančios kurti inovacijas ir plėtoti tiek inžinerijos, tiek gamtos mokslų, ar kitus tyrimus. Pasirinkęs studijuoti Šiaulių universiteto studijų programą, abiturientas čia ras sėkmingai veikiantį universitetinio mokslo centrą,  glaudžią akademinę bendruomenę ir visas galimybes tobulėti bei atskleisi savo profesinį potencialą.

3. Šiauliuose veiks vienas iš trijų pedagogų rengimo centrų Lietuvoje. Šiaulių universitetas, jau ir šiandien oficialiai pripažįstamas kaip geriausiai mokytojus Lietuvoje ruošianti aukštoji mokykla, Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu ateityje veiks kaip pedagogikos specialistus Lietuvai ruošiantis centras. Todėl jeigu mokytojo darbas yra tavo ateities svajonių profesija, tinkamiausia ją įgyti yra Šiaulių universitete – šioje aukštojoje mokykloje mokytojai ruošiami jau 7 dešimtmečius, akademinė bendruomenė yra sutelkusi ypač stiprius mokytojų rengimo išteklius. Šiaulių universitetas ateities mokytojus rengs inkliuzinio bei personalizuoto ugdymo pagrindu, o tai geriausiai atliepia šiuolaikinės visuomenės poreikius.

4. Šiais metais stojantiesiems siūlome net 11 pedagoginės krypties studijų programų. Iš jų 6 bakalauro studijų – Muzikos pedagogika (specializacijos: garso režisavimas, popmuzika, renginių vadyba), Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Integruotų gamtos mokslų pedagogika, Kūno kultūra ir sporto pedagogika (specializacijos: vaikų sportinis ugdymas, suaugusiųjų laisvalaikio sportas), Specialioji pedagogika ir logopedija bei Socialinė pedagogika (specializacijos: pedagoginis psichologinis konsultavimas ir profesinis orientavimas ir konsultavimas) ir 5 magistrantūros studijų – Edukologija (specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba), Karjeros edukologija, Kūno kultūra ir sporto edukologija (specializacijos: neįgaliųjų fizinė veikla, sportinio ugdymo vadyba), Muzikos pedagogika bei Specialioji pedagogika (specializacija: specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas).

5. Keturioms pedagoginėms studijų programoms Šiaulių universitete šių metų stojimams yra skirta po 15 valstybės finansuojamų vietų. ŠMM sprendimu, Šiaulių universitetui yra skirta iš viso 60 valstybės finansuojamų vietų būsimiesiems studentams studijuoti šiose pedagoginėse studijų programose: Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Integruotų gamtos mokslų pedagogika, Specialioji pedagogika ir logopedija bei Socialinė pedagogika. Jau dabar kalbama ir diskutuojama apie šių specialistų trūkumą tiek regione, tiek visoje Lietuvoje, todėl baigus šias studijų programas įsidarbinti nebus sudėtinga. Jeigu svarstai apie mokytojo profesiją, atkreipk dėmesį į tai, kad studijos šiose 4 ypač perspektyviose studijų programose nieko nekainuos.

6. Šiaulių universitetas – ne vien pedagogines studijas siūlantis aukštoji mokykla. Stojantieji gali rinktis ir kitų mokslų studijų programas. Šiais metais universitete iš viso yra siūloma 13 bakalauro ir 15 magistro programų. Nors, kaip ir priklauso pedagogų rengimo centrui, dominuoja ugdymo mokslai, tačiau abiturientai ras ir įvairių kitų mokslo sričių, tokių kaip matematikos, humanitarinių, socialinių mokslų ar verslo ir viešosios vadybos, studijų programas. Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių universitetas siūlo patrauklias ir ekspertų geriausiai įvertintas kitų krypčių studijų programas su įvairiausiomis specializacijomis.

Abiturientai galės rinktis šias pirmos pakopos (bakalauro) studijų programas: Verslo administravimą (specializacijos: logistikos valdymas, marketingo valdymas), Socialinį darbą ir socialinę reabilitaciją (jungtinė programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje), Ekonomiką (specializacijos: finansai ir bankininkystė, apskaita), Anglų filologiją (specializacija: vertimas raštu, antros užsienio kalbos (vokiečių, rusų, švedų k. pasirinkimo galimybė), Istoriją, Lietuvių filologiją ir komunikaciją (specializacijos: inkliuzinės (įtraukios) visuomenės komunikacija, žurnalistika), Matematiką (gretutinės kryptys: informacinės technologijos, pedagogika).

7. Magistrantūros studijos Šiaulių universitete – perspektyvi investicija į savo karjerą. Sėkmingai baigusiems pirmosios pakopos studijas, siūlomos magistrantūros studijų programos: Gamtinių sistemų valdymas, Matematika (specializacija: didžiųjų duomenų analitika (Big Data Analytics), Istorija ir politika, Lietuvių kalbotyra, Dailė (specializacijos: dizainas, grafika, tapyba), Socialinis darbas (jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“), Ekonomika, Vadyba, Viešasis valdymas (specializacijos: dalyvaujamasis valdymas, regionų ir vietos politika), Regionų plėtra ir valdymas (jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu (Čekija).

8. Universitete vystoma materialinio skatinimo sistema, padedanti universiteto studentams geriau įsikurti Šiauliuose. Visos studijos vyksta miesto centre, pragyvenimo išlaidos mažesniame mieste taip pat yra nepalyginamai mažesnės nei šalies didmiesčiuose. Visiems pirmakursiams yra galimybė gauti bendrabutį, kurio kaina yra viena mažiausių Lietuvoje. Stojantiesiems į Šiaulių universitetą suteikiama galimybė pretenduoti ne tik į valstybės paramą, bet ir į įvairias stipendijas. Studentams skiriamos įvairios skatinamosios stipendijos, šių metų pirmakursiai galės pretenduoti į universitete plėtojamos Mecenatų programos siūlomą finansinę paramą, kurios vystymui prestižiniai Šiaulių miesto klubai ir organizacijos steigia savo stipendijas. Būsimieji pirmo kurso studentai galės siekti ir mecenato prof. K. Butkaus fondo ar pedagoginių studijų stipendijos. Į K. Butkaus vardo stipendijas galės pretenduoti studentai iš Šiaurės Lietuvos regiono (Mažeikių, Akmenės, Telšių, Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonų, Šiaulių ir Panevėžio miesto savivaldybių teritorijos), tačiau norint jas gauti, svarbu per valstybinius brandos egzaminus (VBE) gauti 90–100 balų nors iš vieno VBE, ar turėti kitų pasiekimų.

9. Šiaulių universiteto studentai savo Alma Mater vertina itin palankiai. Naujausiame žurnalo “Reitingai” numeryje paskelbti trečio kurso studentų požiūrio į savo universitetą tyrimo duomenys. Jie parodė, kad Šiaulių universiteto studentai savo Alma Mater vertina itin palankiai ir iš visų 13 valstybinių universitetų Šiaulių universitetas čia užima ketvirtąją vietą. Tyrime vertintas tiek dėstytojų profesionalumas, jų taikomų dėstymo metodų įvairovė, vertinimo objektyvumas, tiek siūlomų postudijinių veiklų  įvairovė, požiūris į studentus, jų įsitraukimas į universitete vykstančius procesus, studentų sąžiningumas. Šiaulių universitete yra sudarytos sąlygos kiekvienam, siekiančiam išreikšti save bet kurioje srityje: dainuojantiems, muzikuojantiems, šokantiems ar sportuojantiems studentams siūloma begalė veiklų. Veiklos netrūksta ir studentiškose organizacijose, kurios nariai aktyviai dalyvauja universiteto bendruomenės gyvenime.

10. Paskutinė, bet tikrai ne mažiausiai svarbi priežastis studijuoti Šiaulių universitete, yra studijų tarptautiškumas. Norintys su savo pasirinkta studijų programa susipažinti plačiau, turi galimybę išbandyti savo jėgas studijuojant ar atliekant praktiką už Lietuvos ribų. Svarbu paminėti tai, kad paprastai beveik visų Šiaulių universitete studijuojančiųjų studentų, norinčių bent vieną semestrą studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus programą, prašymai yra patenkinami ir skiriamas Erasmus programos finansavimas. O pačiame Šiaulių universitete dažnai paskaitas skaito užsienio universitetų dėstytojai, čia vyksta ir daug aukšto lygio tarptautinių mokslo ir kultūros renginių.

Žinių bei gerosios patirties sėmimasis iš vietos bei užsienio šalių specialistų leidžia studentams įgyti kokybišką išsilavinimą, tai padeda absolventui įsilieti į darbo rinką ir ambicingai siekti karjeros aukštumų.  Šiaulių universitetas pasižymi aukšto lygio specialistų rengimu, atliepiančių ne tik regiono, tačiau ir visos šalies darbo rinkos poreikius. Reikšmingą vietą šalies ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime užimančiame regione absolventai sėkmingai įsidarbina valstybinėse ir viešosiose įstaigose, privačiose įmonėse. Glaudus universiteto bendradarbiavimas su verslo įmonėmis leidžia ugdyti ir parengti tokius studentus, kurių kompetencijos atitiktų darbdavių lūkesčius, o įgiję tam reikiamų žinių, neretai absolventai ir patys kuria verslus, taip sukurdami dar daugiau darbo vietų regione.