Prorektoriaus nuomone, magistro išsilavinimas užbaigia šiuolaikinei darbo rinkai būtinų kompetencijų rinkinio formavimą – bakalauro diplomą įgijęs jaunuolis yra įgijęs visas savo specialybei išmanyti būtinas žinias, tuo tarpu magistrantūros studijose tos žinios yra gilinamos, yra mokoma jas kūrybingai taikyti probleminių situacijų sprendime.

Magistro išsilavinimą įgijęs darbuotojas organizacijoje gebės savarankiškai inicijuoti komandų telkimą bendram darbui ir organizuoti produktyvią jų veiklą – tai daryti jam leis ekspertinis savo profesinio lauko išmanymas, į kurio vystymą ir yra orientuotos šios studijos. Todėl, R. Bubnio teigimu, norintis efektyviai konkuruoti šiuolaikinėje darbo rinkoje darbuotojas tiesiog privalo tęsti savo studijas toliau ir gilinti savo žinias ir antrojoje studijų pakopoje.

Šiuo metu vykstančiame priėmime į Šiaulių universiteto magistrantūrą siūlomos magistrantūros studijų programos orientuotos į darbo rinkai reikalingų, nuolat besimokančių ir vis naujų kompetencijų įgyjančių specialistų rengimą.  „Tai bus specialistai, kurie užtikrins sėkmingą įmonių ir organizacijų, kuriose ateityje dirbs, veiklą, užtikrins, kad ta veikla bus paremta nepaviršutinišku situacijos išmanymu – tvirtina Šiaulių universiteto Studijų prorektorius. – O žvelgiant ne tik iš organizacinės, bet ir asmeninės darbuotojo perspektyvos, toks specialistas galės būti tikras savo paklausumu darbo rinkoje ir karjeros sėkme.“

Šiandieninės darbo rinkos poreikius atliepiančios magistrantūros studijos

16 – tiek regionui ir visai Lietuvai aktualių magistrantūros studijų programų šiemet Šiaulių universitete siūloma magistrantūros studijomis besidomintiems stojantiesiems – universitetų ir kolegijų absolventams.

Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu Šiaulių universitetui yra patikėta vieno iš trijų pedagogų rengimo centrų Lietuvoje misija. Todėl didžioji dalis priėmimui pateiktų magistrantūros, kaip ir bakalauro, studijų programų yra orientuotos į ugdymo mokslų sritį. Šiemet priėmimui teikiamos šios studijų programos: Edukologija, Karjeros edukologija, Kūno kultūros ir sporto pedagogika, Muzikos pedagogika ir ilgus dešimtmečius puoselėjama unikali Specialioji pedagogika. „Mokytojų rengimas Šiaulių universitete turi iš tiesų įspūdingą tradiciją – čia mokytojai ruošiami jau 7 dešimtmečius, per tokį ilgą studijų ir mokslinės veiklos laikotarpį Šiaulių universitete buvo suformuota ypač pažangi edukologijos tradicija.“ – sako profesorius R. Bubnys, pats įgijęs edukologijos mokslų daktaro laipsnį. Prorektoriaus teigimu, universitete ateities mokytojų ruošimui pasirinkta inkliuzinio ugdymo prieiga ne tik darys universitetines studijas Šiauliuose išskirtinėmis visoje šalyje, bet ir prisidės prie empatiškesnės, glaudesnės, atviresnės visuomenės kūrimo – juk jeigu mūsų vaikus ateityje mokys mokytojai, suvokiantys būtinybę į mokymosi procesą integruoti visus ugdytinius su pačiais įvairiausiais jų poreikiais, tokius poreikius suvokiant ir priimant kaip asmenybės dalį, ir pati visuomenė taps atviresnė, pakantesnė šalia savęs esančiam kitokiam žmogui, tolerantiškesnė įvairovei. Būtent tokias būsimų mokytojų savybes puoselės ir ugdymo mokslų magistrantūros studijos Šiaulių universitete.

Tačiau Šiaulių universitetas nėra vien pedagogus ruošiantis universitetinio mokslo centras. Gilias tradicijas universitete turinti humanitarika šiemet siūlo Lietuvių kalbotyros bei Istorijos ir politikos studijų programas; aktualumo neprarandančios socialinių mokslų studijos ruoš profesionalius ekonomistus ir socialinius darbuotojus; gyvybės mokslų srityje – Gamtinių sistemų valdymas; gilinantiems matematikos mokslų srities žinias – naujovė: didžiųjų duomenų analitikos (Big Data Analytics) specializacija; verslo ir viešosios vadybos srityje – 3 studijų programos: Vadyba, Viešasis valdymas, ir su Pardubicių universitetu Čekijoje vykdoma studijų programa Regionų plėtra ir valdymas. Besidomintys meno sritimi galės rinktis Dailės studijų programą, o inžinerijos specialistai galės gilintis į išmaniosios gamybos inžinerijos studijas. Komentuodamas šias studijų programas, Šiaulių universiteto studijų prorektorius siūlo ypač atkreipti dėmesį į kompetentingų dėstytojų komandą, dirbsiančią šiose studijų programose. „Studentams paskaitas skaitys ypač patyrę,

Kaip ir kasmet stojantieji turės galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamas magistrantūros studijų vietas. Numatoma, kad 15 studijų krepšelių bus skirta edukologijos studijų programai, 12 – ekonomikai, 9 – specialiajai pedagogikai, po 8 – socialiniam darbui, muzikos pedagogikai ir kt.

Magistrantūra po kolegijų ir kitos mokslo srities išsilavinimą turintiems universitetų absolventams

Vis dažniau magistrantūros studijoms ryžtasi ir kolegijų absolventai, kurie, įgiję profesinį bakalaurą, turi galimybę gilinti jau turimas žinias magistrantūros studijose ir tokiu būdu siekti universitetinio išsilavinimo. Magistrantūrą besirenkantys kolegijų absolventai turėtų žinoti keletą svarbių dalykų. Vienas jų – būtinybė išsilaikyti kreditų skirtumą. Tai padaryti galima papildomųjų studijų metu: norint pretenduoti į nemokamą magistrantūros vietą, skirtumus išsilaikyti reikia iki stojimo į magistrantūrą, jeigu už studijas mokėti ketinama savo lėšomis – papildomąsias studijas galima paraleliai baigti su pagrindinėmis magistrantūros studijomis.

Stojantieji, kurie domisi kitos mokslų srities magistrantūros studijomis nei įgytas universitetinis bakalauras, norėtų jomis papildyti jau turimą universitetinį išsilavinimą ir įgyti naujų kompetencijų, taip pat susidurs su prieš tai išvardytomis papildomųjų studijų sąlygomis.

Dėmesys studijų kokybei ir moderniai mokymosi aplikai

Atsižvengiant į absolventų, socialinių partnerių pastabas ir poreikius Šiaulių universitete nuolat atnaujinama ir tobulinama akademinės veiklos bazė. Tad savo profesines kompetencijas plėtojantys magistrantūros studentai yra skatinami ir turi puikias galimybes prisidėti įgyvendinant mokslinius tyrimus arba inicijuoti juos patiems, pristatyti savo tyrinėjamą tematiką įvairiose konferencijose, seminaruose, o už akademinį aktyvumą ir aukštus pasiekimus mokslinėje srityje yra galimybė pretenduoti į įvairias skatinamąsias Universiteto ir rėmėjų įsteigtas stipendijas. Svarbu paminėti, kad universitete pastaraisiais metais realizuojant įvairių fondų lėšas yra įrengtos šiuolaikiškos ir geriausios Lietuvoje, kai kurios ir Rytų Europos regione, mokslo laboratorijos, leidžiančios plėtoti inžinerijos, gamtos mokslų ir kitus tyrimus.

Skatinama studijų patirtis kitoje kultūrinėje terpėje – galimybė lavinti tarpkultūrines kompetencijas, užmegzti naudingus ryšius ir tapti specialistu, gebančiu prisitaikyti tarptautinėje, nuolat kintančioje rinkoje. Magistrantams suteikiama 100 proc. galimybė išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio šalis pagal „Erasmus“ studijų programą – priklausomai nuo magistrantūros ar profesinių pedagogikos studijų programos ir studento poreikių.

Pasakodamas apie akademinio personalo mobilumą, Šiaulių universiteto Studijų prorektorius pabrėžia, kad šios aukštosios mokyklos dėstytojai ypač aktyviai vyksta į partnerinius užsienio universitetus skaityti paskaitų kitataučiams studentams. Procesas vyksta ir atvirkščiai – vietos akademinio personalo pajėgumus nuolatos papildo atvykstantys užsienio dėstytojai, kurių paskaitų klausydami studentai įgija naujausių mokslinių žinių, lavina užsienio kalbos gebėjimus ir kritinį mąstymą, tarpkultūrines kompentencijas ir modernų, globalų požiūrį į savo profesinę sritį. Šiame dvipusiame procese R. Bubnys įžvelgia tik privalumus: šiuolaikinės studijos privalo remtis tarpkultūriniu bendradarbiavimu, žinių dalijimusi tarptautiniu lygiu.

Lanksti studijų sistema

Niekam ne paslaptis, kad didžioji dauguma magistrantūrą besirenkančių žmonių yra dirbantys, sukūrę ar kuriantys šeimas asmenys, norintys didinti savo konkurencingumą darbo rinkoje, nenutolti nuo naujausių su savo profesija susijusių mokslinių tyrimų ir šiuolaikinių tendencijų, savo ateitį siejantys su karjera vadovaujančiose pareigose ar tiesiog siekiantys tapti geriausiai savo sritį išmanančiais specialistais. Tokiems magistrantams ypač aktuali yra lanksti studijų sistema, leidžianti ne tik studijuoti, bet ir dirbti, keliauti, derinti studijas su įsipareigojimais šeimai. Atsižvelgiant į tai, daugumos magistrantūros studijų programų paskaitos Šiaulių universitete organizuojamos penktadieniais-šeštadieniais ar sesijomis. Tad kiekvienas magistrantas savo studijas ir kitas akademines veiklas universitete gali patogiai derinti prie savo individualaus gyvenimo ritmo. „Ugdydami konkurencingus darbo rinkos dalyvius, siekiame, kad studijos Šiaulių universitete jiems būtų ne tik įdomios, bet ir paprasčiausiai patogios – būtent todėl paskaitų laikas yra derinamas su magistrantų gyvenimo ritmu ir poreikiais, labai daug akademinės veiklos yra vykdoma nuotolinių studijų sistemose“ – Šiaulių universiteto magistrantūros pristatymą baigia prof. Remigijus Bubnys.

 

Aut. Sonata Tenytė