Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje turi labai senas ir gilias tradicijas. Tokios krypties specialistai čia ruošiami nuo 1960 metų. Skirtingais istoriniais laikotarpiais turėjusi kiek kitokius pavadinimus, ši specialybė visada buvo orientuota į darbo su žemės ūkio technika, jos priežiūros, remonto ir verslumo kompetencijų ugdymą. Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės absolventai retai kada lieka be darbo – šios srities specialistų laukia visur: nuo stambių žemės ūkio technikos pardavimu ir remontu užsiimančių įmonių (Bjoras, Valtra, EWA, Biržų žemtiekimas ir kt.) iki mažesnių servisų ar ūkių. Ne vienas absolventas, mokykloje įgijęs teorinių ir praktinių žinių, imasi kurti savo ūkį.

Žinoma, nėra paprasta jaunam žmogui pradėti savarankiškai ūkininkauti, tačiau turint pakankamai drąsos, entuziazmo, žingeidumo ir įgijus tinkamų profesinių žinių bei įgūdžių galima pasiekti labai daug. Tokios drąsios karjeros pavyzdys yra 2018 m. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės absolventas Laurynas Janulionis. Pradžioje – darbas šeimos ūkyje, mokslas visai šalia namų esančioje profesinėje mokykloje, įgūdžių tobulinimas (Laurynas 2016 m. tapo respublikinio jaunųjų žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkurso „Ruošk ratus žiemą“ prizininku). Vėliau – iš senelio perimtas ūkis, pasinaudojus ES parama atnaujintas technikos parkas. O šiandien šis jaunas, giedrios šypsenos nutviekstu veidu vaikinukas – diplomuotas Technikos priežiūros verslo darbuotojas, kuriam paklūsta galinga technika ir 100 ha ūkis.

Mokykla su džiaugsmu stebi savo buvusio mokinio karjeros kelią ir linki jam sėkmės!

Daugiau informacijos apie Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą rasite: http://btvmc.lt/