MASAŽUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA P43091501, 110 kr. Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui. Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis. Mokymosi trukmė – 2 m.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai 1.1. Įvadas profesiją, 2 kr.; 1.2. Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.; 1.3. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.; 1.4. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.; 1.5. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.; 1.6. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

 2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai 2.1. Netradicinio masažo atlikimas, 5 kr.; 2.2. Kosmetinio masažo atlikimas, 5 kr.; 2.3. Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 5 kr.; 3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai 3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.; 3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 kr.; 3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

MASAŽUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAM T43091501, 90 kr. T43091501. Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra. Mokymosi trukmė – 1,5 m.

 Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.1. Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr. 1.2. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr. 1.3. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr. 1.4. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr. 1.5. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

Šių programų paskirtis- parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros, grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose. 

 

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

www.mczirmunai.lt  

Tel. (8 5) 277 6712

el. p. info@mczirmunai.lt