Socialinio darbuotojo padėjėjo programa sudaro galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.

Karjeros galimybės

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka. Socialinių paslaugų teikimas grindžiamas socialinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, socialinio darbuotojo principais, etikos normomis, reikalaujančiomis ypatingo, pagarbaus požiūrio į kiekvieną klientą ir jų poreikių tenkinimą.


Tolesnis mokymąsis

Baigęs socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, asmuo gali mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Pažangiausiems absolventams, stojant į aukštąsias mokyklas, suteikiama papildomų balų.

Priimame mokytis po 12 kl bei jau turinčius kvalifikaciją (gali būti baigęs profesinę ar aukštąją mokyklą).

Programos trukmė ir kreditai: 1 m. (50 kr. – 60 kr.) Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą mokymų programą – 11 Eur.

Mokymų vieta: Profesinio mokymo centro „ŽIRMŪNAI“ Druskininkų filialas, Amatų mokymo skyrius (Gardino g. 45, Druskininkai).

Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Atraskite savąją mūsų Centre. Visus, norinčius mokytis, kviečiame registruotis: 

http://profesinis.lamabpo.lt  iki rugpjūčio 12 d.

Susidomėjusius prašome kreiptis:

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialas, Vilniaus al. 30, Druskininkai, tel. +370 679 70 770

El.paštas druskininkai@mczirmunai.lt / www.mcdruskininkufilialas.lt