Besidomėdami masažais žmonės vis dažniau pasidomi ir galimybe patiems išmokti šio seniausio sveikatos profilaktikos (sveikatingumo) amato.

MASAŽUOTOJO mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Norintiesiems mokytis MASAŽUOTOJO specialybės stojamųjų egzaminų nėra. Mokymo programos trukmė 2 metai.

Programa yra skirta specialybės žinių ir įgūdžių formavimui, kryptingam asmenybės, gebančios integruotis besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymui. Mokymo programa apima šias veiklos sritis:

 1. Masažo paslaugų organizavimas;
 2. Masažo procedūrų atlikimas;
 3. Nuostatos tausoti sveikatą formavimas.

Masažuotojui svarbu mokėti kritiškai mąstyti, dirbti atsakingai, kruopščiai, komandoje ir savarankiškai, gebėti tolerantiškai bendradarbiauti su kolegomis, klientais (pacientais) bei jų artimaisiais, mokėti valdyti stresą esant fizinei bei psichinei įtampai.

Teorinio mokymo metu imituojamos situacijos, aptariami reikalavimai masažo procedūroms, mokoma kaip sudaryti ir koreguoti masažuotojo veiksmų planą, kokį masažavimo būdą pasirinkti ir taikyti, kokią taisyklingą padėtį pasirinkti klientui ir masažuotojui.

Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami masažuotojo darbo įgūdžiai su įvairaus amžiaus asmenimis, kurie gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigose.   Praktika yra atliekama mokymo centro, naujai įrengtame praktinio mokymo kabinete.   

Busimas masažuotojas išmanys anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairaus amžiaus žmonių ypatumus, dažniausiai pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas, masažo metodus ir metodikas, indikacijas ir kontraindikacijas, bus susipažinęs su masažuotojo veikla reglamentuojančiais dokumentais, darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanydamas medicininės reabilitacijos metodus, reabilitacijos specialistų komandos darbo organizavimo ir darbo paskirstymo principus, asmens ir aplinkos higienos reikalavimus, suvokdamas sveikatos rizikos veikslius, vaistų poveikį organizmui, ergonomikos principus ir palaikymo galimybes, turėdamas civilinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindus, masažuotojas galės kokybiškai teikti masažo paslaugą.

 1. Sėkmingai baigusiems šią programą išduodamas valstybinis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas profesinio mokymo diplomas.
 2. Įgiję masažuotojo kvalifikaciją asmenys gali organizuoti savo verslą bei dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, bendruomenės sveikatos priežiūros ir reabilitacijos, sporto ir sveikatingumo centruose ir klubuose.
 • Mokymo programos trukmė 2 metai.
 • Dokumentai priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 1 d.
 • Norintiesiems mokytis MASAŽUOTOJO specialybės stojamųjų egzaminų nėra.
 • Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, gali pretenduoti į Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą dieninio mokymo grupę.
 • Mokinių priėmimo klausimus sprendžia mokymo įstaigos Mokinių priėmimo komisija.
 • Priėmimo metu vyksta motyvacinis pokalbis.
 • Daugiau galimybių pasirinkti MASAŽUOTOJO mokymo programą turi asmenys, kurių yra geresni mokymosi pasiekimai,  kurie anksčiau pateikia prašymus su reikiamais dokumentais.
 • Komplektuojama viena mokymo(si) grupė, priimamų asmenų skaičius ribotas.