Programos aprašymo santrauka 
Įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją asmenys gebės: saugoti patalpas ir jose esantį turtą, numatyti veiksmus ir veikti, atsiradus objekto saugumo pažeidimams, saugoti asmenį, užtikrinti saugų turto pervežimą, naudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones, šaunamuosius ginklus, vykdyti įeigos apsaugą ir kontrolę, užtikrinti masinių renginių saugumą, veiksmus derinant su policijos ir specialiųjų tarnybų pareigūnais, teikti pagalbą ekstremalių situacijų atvejais. Žinos ir mokės pritaikyti profesinėje veikloje teisinės atsakomybės, profesinės psichologijos pagrindus, mokės teikti pirmąją medicinos pagalbą.

Galės dirbti apsaugos darbuotojais privačiose saugos tarnybos ir saugos tarnybų , įmonių, įstaigų, organizacijų struktūriniuose padaliniuose.