Programos aprašymo santrauka 
Mokymo programa apima šias veiklos sritis: poilsio paslaugų reikmių nustatymas, poilsio paslaugų/produkto rengimas, bendradarbiavimo su poilsio paslaugų teikėjais ir užsakovais, poilsio paslaugų/produktų rinkodaros priemonės ir pardavimo dokumentai.

Praktika atliekama viešbučiuose, poilsio namuose, kaimo turizmo ir kitose apgyvendinimo ir maitinimo įmonėse bei turizmo agentūrose.