• Dėmesio sulaukia kiekvienas mokinys.
 • Yra mokinių bendrabutis. 
 • Mokoma stipendija, (28,88 Eur).
 • Už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje mokiniai skatinami: pareiškiama padėka, skiriama materialinė parama.
 • Suteikiamas vidurinis išsilavinimas.
 • Mokiniai dalyvauja įvairiose veiklose, konkursuose. 
 • Kompensuojamos važiavimo į mokyklą išlaidos.
 • Sudaromos sąlygos įgyti: 
                      vairuotojo kvalifikaciją;
                      traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) kategorijas. 
 • Yra valgykla, kurioje maitinama skaniai  ir nebrangiai.
 • Sėkmingai baigusiems mokymo programą išduodamas profesinio mokymo diplomas ir  brandos atestatas. Įgiję vidurinį išsilavinimą turi galimybę stoti į aukštąsias mokyklas.

Pagal 2019 m. Lietuvos darbo biržos parengtą įsidarbinimo galimybių barometrą Lietuvoje ir Utenos apskrityje vykdomoms profesinio mokymo programoms: Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, Virėjo – itin didelės; Technikos priežiūros verslo darbuotojo, Automobilių mechaniko, Kompiuterių tinklų derintojo – didelės galimybės. 

Tarp paklausiausių darbo rinkoje: asmenims, turintiems apsaugos darbuotojo ir suvirintojo profesinę kvalifikaciją, traktorininko ir savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo kategorijas - didelės įsidarbinimo galimybės.