Programos aprašymo santrauka 
Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gebės: atlikti traktorių, automobilių bei žemės ūkio mašinų techninę priežiūrą ir remontą, apdirbti jas šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, atlikti vidutinio sudėtingumo ardymo bei surinkimo darbus, išmanys mašinų priežiūros ir taisymo dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir medžiagas.
Praktika atliekama bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose.
Galės dirbti įmonėse, teikiančiose mašinų priežiūros ir taisymo paslaugas bei organizuoti smulkų technikos priežiūros paslaugų verslą.