VŽDRMC Druskininkų filialo masažo, virėjo, staliaus, siuvinių gamintojo, automobilių mechaniko specialybes šiemet baigia apie 67 mokinius. Visi jie puikių ir profesionalių mokytojų dėka, tampa puikiais specialistais ir sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Įsidarbinimo rodiklis siekia 97 proc., po baigiamosios praktikos dauguma mokinių pasilieka dirbti.

Šiuo metu suteikiama galimybė rinktis pirminį arba tęstinį mokymą. Pirminis profesinis mokymas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, tokiu atveju mokslas yra nemokamas.

Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją. Asmenims, siekiantiems įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Atsižvelgus į darbdavių pageidavimus šiemet asmenims, norintiems įgyti profesiją, VŽDRMC Druskininkų filialas siūlo mokytis pagal pirminio ir tęstinio mokymo programas. Pirminio mokymo programos: masažuotojo (2 m.), slaugytojo padėjėjo (1 m.),  virėjo (2 m.), padavėjo ir barmeno (1,5 m.),  siuvėjo (2 m.), staliaus (2 m.), automobilių mechaniko (2 m.), tęstinio mokymo programos: slaugytojo padėjėjo (1 m.), virėjo (1,5 m.), padavėjo ir barmeno (1,3 m.), siuvėjo (1,5 m.), apdailininko (statybininko) (1,5 m.), automobilių mechaniko (1,5 m.).

Naujausia mūsų sertifikuota programa svetingumo paslaugų administratoriaus programa (1,5 m) skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją.

Mokiniai, pasirinkę padavėjo ir barmeno ar virėjo profesijas turės neįkainojamą patirtį atlikdami praktinius užsiėmimus viešbučių ir restoranų sektoriniame mokymo centre, kuriame įkurta  mokomoji kavinė, aprūpinta modernia restoranų įranga. Tokio pobūdžio sektorinis centras yra vienintelis regione.

Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Atraskite savąją mūsų Centre. Visus, norinčius mokytis, kviečiame registruotis: 

profesinis.lamabpo.lt  nuo birželio 1d.  iki liepos 29d.!

                                                Susidomėjusius prašome kreiptis:            

 VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas

Vilniaus al.30, Druskininkai 2a

Mob. 8 679 70770

 El. paštas: druskininkai@vzdrmc.lt   / www.mcdruskininkufilialas.lt