Slaugytojo padėjėjais gali dirbti asmenys, išklausę Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą programą, kurios trukmė ne mažiau kaip 360 valandų. Baigus šią mokymo programą ir išlaikius egzaminą, suteikiama slaugytojo padėjėjo kompetencija, suteikianti teisę dirbti slaugytojo padėjėju. Mokytis šios profesijos gali asmenys turintys vidurinį išsilavinimą.

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą slaugytojo padėjėją, galintį dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Asmenys, baigę šią mokymo programą ir įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pagal savo kompetenciją gebės suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojo padėjėjai su pacientu bendrauja visą gydymosi laiką. Jie pirmieji pasitinka pacientą Priėmimo skyriuje, palydi į skyrių, palatą ar transportuoja, jei pacientas neįgalus. Vykdo gydytojo, slaugytojo nurodymus, slaugos veiksmus, slaugo pacientus, paruošia pacientą diagnostiniams tyrimams. Savarankiškai arba slaugos specialisto prižiūrimi renka duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai, atlieka slaugos procedūras, paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais ir kt.

Slaugytojo padėjėjas daugiau nei bet kuris kitas medicinos personalo atstovas bendrauja su pacientu. Todėl renkantis šią profesiją svarbiausios savybės - sąžiningumas, supratimas, gebėjimas užjausti, meilė žmogui. Slaugos specialisto darbas yra labai svarbus ir atsakingas, apima daugelį praktikos sričių, darbą su sergančiais ir sveikais žmonėmis, su vaikais, jaunimu ir vyresniais.

Teorinio mokymo metu slaugytojų padėjėjai mokomi pacientų slaugos pagrindų, anatomijos ir fiziologijos pagrindų, patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindų, higienos pagrindų ir darbuotojų sveikatos saugos, supažindinami su slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Praktinis mokymas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Praktinio mokymo metu įgyjami ir lavinami darbiniai įgūdžiai.

Sėkmingai baigę slaugytojo padėjėjo mokymus asmenys įsidarbina ligoninėse, poliklinikose, slaugos namuose ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Susidomėjusius prašome kreiptis:

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras,

Žirmūnų g. 143, Vilnius

Tel. (8 5)  276 0947, 8 615 21900

El. paštas info@vzdrmc.lt, rasa.kasparaviciene@vzdrmc.lt

www.vzdrmc.lt