Šį kartą apie  vieną populiariausių centre – slaugytojų padėjėjų programą: kodėl ši profesija tokia aktuali, kokių savybių reikia žmogui, norinčiam dirbti slaugytojo padėjėju,  ko išmoksta būsimieji slaugytojų padėjėjai ir kur gali savo žinias pritaikyti?

Laikoma, kad profesijos pasirinkimas sėkmingas, kai  mūsų norai (troškimai, polinkiai) ir  galimybės (gebėjimai, sveikata, mokymosi rezultatai) dera su rinkos aktualumu (tai šalies ekonominiai poreikiai, visuomeninis naudingumas, profesijos perspektyvos). Dažniausiai  profesijų poreikis atsiranda dėl technologinės pažangos. Turbūt nieko nestebina, kad ateities profesijų prognozėse  vyrauja naujausios technologijos: genetikai, nanotechnologijų specialistai, dirbtinių žmogaus kūno dalių gamintojai, robotų meistrai, klimato inžinerijos specialistai. Bet yra kita svarbi sritis, susijusi su demografiniais pokyčiais: džiugu, kad tobulėjant medicinai ir technologijoms ilgėja žmonių gyvenimo trukmė,  bet tuo pačiu visuomenė senėja, todėl ir toliau auga poreikis sveikatos apsaugos, priežiūros sektoriaus specialistų,  reikės daugiau gerontologų bei senų žmonių slaugytojų. 

Lietuvos visuomenė ne išimtis,  ji irgi sparčiai sensta, daugėja garbaus amžiaus žmonių, kurie dažnai negali pasigirti gera sveikata, yra kamuojami įvairių ligų, o neretai ir nebegali patys  prisižiūrėti.  Jei tenka slaugyti savo artimuosius, galime įvertinti, kad prižiūrėti ligonį, skirti dėmesį, guosti nėra nei paprasta, nei lengva.   Be to, artimieji ne visada gali teikti priežiūrą, nes dirba arba patys turi sveikatos problemų, dažnai jiems trūksta būtinų žinių ir įgūdžių.

Bet gal ir ligonių priežiūrą galima robotizuoti? Sergate, karščiuojate arba gulite sulaužyta koja. Nemalonu įsivaizduoti,  bet pabandykim. Robotas vienodu balsu nustatytu laiku jus instruktuoja, ką turėtumėte daryti, ištiesia tabletę, paduoda valgyti, netgi pavadina jus vardu...tik ar to užtektų?  Net jei dalis gydymo ar priežiūros paslaugų bus automatizuotos, vis vien reikės žmogaus rankų, kurios prižiūrėtų ir valdytų gydymo įrenginius ir...jautriai palaikytų ligonį už rankos. Slaugos darbo esmė – nuoširdžios pastangos padėti pacientams. Geriausiu atveju - atstatyti jų sveikatą,  pagerinti gyvenimo kokybę. O jeigu palata pacientui jau paskutinė gyvenimo stotelė, pasirūpinti,  kad joje būtų kuo daugiau teigiamų emocijų ir mažiau skausmo.   Dabartiniai  įvykiai pasaulyje parodė,  koks reikšmingas ir reikalingas yra  slaugos specialistų  darbas.  Liūdna, bet pandemijos metu  slaugos specialistas tampa tuo paskutiniu žmogumi, prie kurio užgęsta gyvybė, nes artimieji negali tuo metu būti šalia.

Sustojus daugeliui ekonominės veiklos sričių, tūkstančiams žmonių netenkant darbo ar išeinant neapmokamų atostogų, tenka ieškoti kitų veiklos sričių ir pajamų šaltinių. Slaugos žinios ir įgūdžiai leidžia ne tik padėti susirgusiems žmonėms,  jaustis svarbiais ir reikalingais, bet ir užsitikrinti darbo vietą ir pajamas šituo sunkiu metu.  Kaip pavyzdys gali būti laikinai darbo netekę avialinijų stiuardai ir stiuardesės, perkvalifikuojami dirbti slaugytojų padėjėjais.

Svajojate tapti gydytoju, bet kirba abejonė, ar nebus baisu susidūrus su kasdiene darbo realybe, ar medicina tikrai ta mano sritis? Prieš renkantis ilgas medicinos studijas, jaunam žmogui labai pravartu  save pasibandyti  –       pabūti slaugytojų padėjėjais, pagalbiniais medicinos darbuotojais ar tiesiog savanoriais, praktiškai įsitikinant, koks tai prasmingas darbas, o taip pat pasitikrinti, ar pakankamai turite atsakomybės,  kantrybės ir empatijos.

Slaugos specialisto darbas yra labai svarbus ir atsakingas, apima daugelį praktikos sričių, darbą su sergančiais vaikais, neįgaliais ir vyresniais asmenimis. Šios srities  darbuotojai  paklausūs tiek sveikatos priežiūros įstaigose, tiek teikti privačioms paslaugoms. Lietuvoje nuolat trūksta slaugytojų padėjėjų, kurie prižiūrėtų vyresnio amžiaus žmones, kadangi šių paslaugų poreikis didėja, sveikatos priežiūros įstaigos, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės nuolat ieško šių specialistų darbui. Be slaugytojų padėjėjų būtų sunku užtikrinti pacientų asmens higienos poreikius, maitinimą, palaikyti švarą, išvežti į kiemą, pabendrauti. Slaugytojo padėjėjai   pirmieji pasitinka pacientą Priėmimo skyriuje, palydi į  palatą ar transportuoja, jei pacientas neįgalus, vykdo gydytojo, slaugytojo nurodymus, slaugo pacientus, paruošia juos diagnostiniams tyrimams. Savarankiškai arba slaugos specialisto prižiūrimi renka duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai, atlieka slaugos procedūras, paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais.

Slaugytojo padėjėjai su pacientais, jų artimaisiais  bendrauja visą gydymosi laiką, todėl  svarbu atsižvelgti, kokius specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus kelia šis darbas. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, atsakingas, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa sulaukia daugiausia dėmesio tarp  Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės reabilitacijos  skyriuje vykdomų programų. Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Mokytis šios profesijos gali asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Mokymasis trunka pusmetį. (Daugiau apie programą kviečiame žiūrėti  https://www.mczirmunai.lt/product-category/formalus-ugdymas/sveikata-ir-socialines-paslaugos/).   Mokymo centre sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus. Teorinio mokymo metu būsimieji slaugytojų padėjėjai mokosi pacientų slaugos, anatomijos ir fiziologijos pagrindų, patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindų, higienos pagrindų ir darbuotojų sveikatos saugos, supažindinami su slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, mokosi suprasti seną, sergantį, mirštantį  žmogų ir jo poreikius. Slaugytojų padėjėjai išmano saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus, įvairiomis ligomis sergančių pacientų mitybos ypatumus, saugiai kilnoti pacientą, padėti  pacientui naudoti pagalbines vaikščiojimo priemones, atlikti slaugos procedūras, antropometrinius tyrimus,  dezinfekciją.  Praktinis mokymas vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose, įvairaus amžiaus žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Mūsų mokiniai pirminių  praktinių įgūdžių  įgyja dar besimokydami centre, o vėliau profesinius įgūdžius tobulina didžiosiose Vilniaus ligoninėse, slaugos ligoninėse, senjorų ir vaikų globos įstaigose.

Baigus šią mokymo programą ir išlaikius egzaminą, suteikiama slaugytojo padėjėjo kvalifikacija, suteikianti teisę dirbti slaugytojo padėjėju.  Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, Greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje, civilinės aviacijos srities įstaigose. Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Norinčius mokytis ir tapti slaugytojo padėjėjais kviečiame pildyti prašymus mokytis per  www.profesinis.lamabpo.lt sistemą, pasidomėti mokymosi galimybėmis per Užimtumo tarnybą  arba užsukti pas mus.

Daugiau informacijos suteiksime telefonais:  +370 620 49090; +370 615 21900, www.mczirmunai.lt, el. p. info@mczirmunai.lt