Mokymo programos tikslas – parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus.

Mokymo procese būsimasis masažuotojas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

  • vertinti asmens fizinį bei psichinį sveikatos išsivystymą;
  • aiškinti masažo poveikį klientui;
  • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą bei profesionalumą;
  • sudaryti masažuotojo veiksmų planą;
  • savarankiškai atlikti masažą;
  • atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti, tinkamai reaguoti;
  • mokyti klientus sveikos gyvensenos principų;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais.

Masažuotojo mokymo programos skirtos sveikiesiems ir turintiems regos negalią asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė - 2 metai.

Baigus masažuotojo mokymo programą yra suteikiama masažuotojo profesinė kvalifikacija. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.