Mūsų ateitis neįsivaizduojama be sumanios ekonomikos ‒ lanksčios ir gebančios konkuruoti pasaulyje, grindžiamos žiniomis, inovacijomis, verslumu ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju augimu“ ir kuriančios aukštą pridėtinę vertę ‒ būtent taip mūsų ateitį nusako Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Sukurti tokią ateitį yra realus uždavinys. Šiuo metu VGTU su kitais partneriais dalyvauja Lietuvos mokslų akademijos koordinuojamame projekte Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, kuriame įgyvendina 5 veiklą „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijos mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“. Veikla yra skirta integruotam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu ir sudaro prielaidas jiems atlikti savarankiškus darbus ar tiesiog patobulėti mokslinių tyrimų, eskperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje, naudojantis VGTU „Ateities inžinerijos“ nuotolinio ugdymo Moodle platformos galimybėmis.

Nuo 2017 m. rudens į šį projektą įsitraukė ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro III gimnazijos klasės mokiniai ‒ Nedas Lekavičius, Šarūnas Eikis, Jonas Gečas, Lukas Kiškūnas. Mokiniai pasirinko modulį „Darni gyvenamoji aplinka“ ir atliko pasirinktos gyvenamosios aplinkos tyrimą. Darbų vadovė – matematikos mokytoja Edita Steponavičienė. Mokinius taip pat konsultuoja ekonomikos mokytojas Kęstutis Krūminas, bei geografijos mokytoja Dalia Stirblienė. Darbo tikslas ‒ ištirti miesto aplinką ir jos darnios raidos principus. Atlikdami tyrimą mokiniai įgyvendino pagrindinį uždavinį ‒ ištirti pasirinktos gyvenamosios aplinkos kokybę aplinkosauginiu, socialiniu, susisiekimo infrastruktūros, eismo saugumo, ekonominiu, techniniu aspektais.

„Ateities inžinerijos“ platformoje dalyvauja mokiniai iš 20 mokyklų, įregistruota daugiau nei 90 savo atliekamų darbų. Pirmoji darbų peržiūra vyko 2018 m. vasario 2 d. VGTU Didžiojoje auloje. Renginyje dalyvavo 90 mokinių, 32 mokytojai ir visų AI tematikų konsultantai. Šiame renginyje mūsų Centro gimnazistai trumpai pristatė savo pasirinktos gyvenamosios aplinkos tyrimus. Pertraukų metu konsultavosi su modulio koordinatore VGTU lektore dr. Edita Šarkiene.

Šių metų gegužės 30 d. vyks projektinių darbų konkursas, kuriame dalyvaus Nedas, Šarūnas, Jonas ir Lukas. Linkime gimnazistams sėkmės.