Vakarų Lietuvos regione paklausias kvalifikacijas siūloma įgyti ilgametę profesinio mokymo patirtį turinčiame Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centre.

Įstaigos veiklos strategija grindžiama regiono plėtros vystymosi perspektyvų analize – siekiama tapti efektyviai dirbančia, modernia profesinio mokymo įstaiga, plėtojančia ir nuosekliai įgyvendinančia profesinį mokymą, orientuotą į regione paklausiausias ekonominės veiklos kryptis.

Suaugusiųjų profesinis mokymas čia plėtojamas nuo 1972 m. – per tą laiką sukurta stipri mokymo bazė, suformuotas pedagogų personalas, įgyta didelė bendradarbiavimo patirtis, išaugo teikiamų mokymo paslaugų spektras. Vykdomos profesinio mokymo programos apima meno, verslo ir administravimo, kompiuterijos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gamybos ir perdirbimo, architektūros ir statybos, socialinių paslaugų, paslaugų asmenims, transporto paslaugų, saugos paslaugų sritis.

2011 m., įgyvendinus projekto ,,Asmenų su negalia profesinės infrastruktūros plėtra Vakarų Lietuvos regione“ (sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02-003) pagrindinį tikslą, įkurtas Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyrius, kuriame nuo 2012 m. gegužės mėn. vykdoma profesinė reabilitacija neįgaliesiems. Siekiant efektyviau išnaudoti turimas patalpas ir neįgaliesiems sudaryti kuo geresnes mokymosi prieinamumo sąlygas 2012 m. pradėtos teikti pirminio profesinio mokymo paslaugos pagal masažuotojo, viešbučio darbuotojo, floristo profesinio mokymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat ir nepertraukiamai, mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į darbo pasaulio poreikius: darbdavių pageidavimu operatyviai įgyvendinamas jų poreikius ir lūkesčius atitinkantis naujų darbuotojų profesinis mokymas, asmenims, pageidaujantiems įgyti kvalifikaciją, sudaromos lanksčios mokymosi galimybės. Mokymas organizuojamas daug dėmesio skiriant praktiniams būsimųjų specialistų įgūdžiams ugdyti. Dalis praktikos vyksta realioje darbo vietoje – pas darbdavį. Šios praktikos metu mokinys turi galimybę atskleisti savo gebėjimus, todėl labai dažnai praktika tampa sėkmingu startu profesinėje veikloje. Po praktikos pas darbdavį, turimomis žiniomis, sėkmingai įsidarbina virėjai, konditeriai, padavėjai, padavėjai, barmenai, suvirintojai.

Mokymo centras yra vienintelis visame Vakarų Lietuvos regione, ruošiantis visų kategorijų transporto priemonių vairuotojus. Vairuotojų ruošimas nuo 1972 m. iki šių dienų išlieka viena svarbiausių veiklos krypčių. Siekiant kokybiškai plėtoti pirminį, papildomą, pavojingų krovinių vežimo bei periodinį vairuotojų mokymą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvų ir LR teisinių aktų reikalavimus, yra steigiamas Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektorinio praktinio mokymo centras, planuojama įrengti autodromą įsigyti naujas transporto priemones įvairių kategorijų vairuotojams mokyti, įsigyti papildomos technikos teritorijoms valyti ir prižiūrėti.

Mokymo kokybę centre lemia materialinės ir techninės sąlygos, kurios nuolat tobulinamos ir gerinamos. Gerinant materialinę techninę bazę orientuojamasi į mokymo turinio atnaujinimą, darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. Siekdami įsitvirtinti konkurencingoje aplinkoje, dedame daug pastangų ieškodami naujų veiklos krypčių bei galimybių, nes šiame greitai besikeičiančiame pasaulyje mes visi turim išmokti keistis, priimti iššūkius, nebijoti naujovių ir permainų. Todėl ir ateityje esame pasiruošę kokybiškai plėtoti profesinio mokymo paslaugas!