Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokiniai mokosi:

  • Masažuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė - 2 metai.
  • Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
  • Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė - 2 metai.
  • Masažuotojo mokymo programoje, kuri  skirta regėjimo negalią turintiems asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė - 2 metai.
  • Floristo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė - 3 metai.
  • Viešbučio darbuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė - 3 metai.
  • Želdinių tvarkytojo mokymo programoje, kuri skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims su pradiniu, pagrindiniu arba viduriniu išsilavinimu. Mokymosi trukmė - 3 metai.

 

Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje: sporto („Judėjimas galia“), meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos („Dailės terapija“, „Kūrybinis žydėjimas“, „Vokalinis ansamblis“, „Taikomosios kineziologijos elementų taikymas masažuotojo praktikoje“, „Šiuolaikinis etiketas“).

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokiniai paskutiniame kurse atlikę baigiamąją praktiką, išlaikę asmens įgytų kompetencijų vertinimą ir darbų vertinimą baigia mokymo programas. Mokiniams baigusiems Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje profesinio mokymo programas  įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Mokymąsis Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie nori mokintis moderniose praktinio ir teorinio mokymo klasėse (auditorijose).  Jose praktinio mokymo įranga ir priemonės yra šiuolaikinės bei su mokiniais dirba profesionalūs specialistai, pedagogai, turintys nemažą praktinę patirtį.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Siekiant šių mokinių holistinio ugdymo yra surinkta specialistų komanda – psichologas, socialinis pedagogas bei profesijos mokytojai, siekiant mokiniams padėti integruotis socialiai, psichologiškai bendruomenėje, įgyti profesiją ir kvalifikaciją.

Vykdomas Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje ne tik pirminis profesinis mokymas, bet ir profesinė reabilitacija, kai siekiama asmeniui padėti socialiai integruotis į darbo rinką. Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Profesinės reabilitacijos programoje dirba specialistų komanda – socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).