Būsimieji masažuotojai geba atlikti masažus vaikams, sportinį masažą aktyviai sportuojantiems asmenims, masažą esant įvairioms ligoms. Viso to mokiniai išmoko mokydamiesi pagal masažuotojo mokymo programą, trunkančią pusantrų metų (600 valandų skiriama praktikai).

Visi, norintys įgyti šiuo metu itin paklausią masažuotojo kvalifikaciją, laukiami mūsų Mokymo centre. Pageidaujantys mokytis turi būti įgiję vidurinį išsilavinimą.

Būsimieji masažuotojai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindų, reabilitacijos ir farmakologijos pagrindų, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažo, chirurginių ligų ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio, sportinio masažo ir kt. Programos paskirtis – parengti masažuotoją, gebantį planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais (pacientais), mokantį dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų. Mokymo programa baigiama kompetencijų vertinimu.

Masažuotojo kvalifikacija suteikia plačias įsidarbinimo galimybes: ją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai arba asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, atliekančiose įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Baigus masažuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros srities, reabilitacijos krypties programas. Baigus masažuotojo mokymo programą ir stojant į aukštąją mokyklą į konkursinį balą gali būti įskaičiuoti papildomi balai.