KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRAS 
 
SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2014-2015 MOKSLO METAMS, ASMENIMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ!
 
 

Floristo pirminio profesinio mokymo programa skirta asmenims, turintiems negalią, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei neturintiems pagrindinio išsilavinimo.

Mokymo programos tikslas – suteikti gebėjimų ir kompetencijų, būtinų profesinėje būsimojo floristo veikloje, realizuoti kūrybinius gebėjimus, skatinti verslumą.

Mokymo procese būsimasis floristas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

 • organizuoti darbų paskirstymą;
 • užsakyti, tiekti ir tvarkyti floristines medžiagas ir priemones;
 • apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių, paslaugų kainą;
 • aptarnauti ir konsultuoti klientus;
 • parinkti augalų asortimentą;
 • ruošti augalus komponuoti ir juos prižiūrėti;
 • parinkti įrankius ir medžiagas augalams prižiūrėti ir komponuoti;
 • valdyti kompozicijos meninės raiškos derinimo priemones;
 • parinkti augalus, indus ir medžiagas kompozicijoms kurti;
 • naudoti floristinius įrankius ir medžiagas;
 • komponuoti augalus.

 

Asmenys baigę šią mokymo programą galės plėtoti verslą ar tapti įmonės, teikiančios floristikos paslaugas, darbuotojais.