Kas gali mokytis?

Centre suteikiamos galimybės įgyti paklausias darbo rinkoje kvalifikacijas, padėsiančias sėkmingai įsitvirtinti darbo pasaulyje. Tad mokytis gali visi: tiek žmonės, neturintys kvalifikacijos, tiek svajojantys įgyti naują ar atnaujinti savo žinias ir patobulinti įgūdžius. Norint centre mokytis – nei amžius, nei išsilavinimas, nei darbo įgūdžių neturėjimas nėra kliūtis.

Kokie yra priėmimo reikalavimai?

Mokytis gali visi, kurių išsilavinimas atitinka mokymo programoje nurodytą bazinį išsilavinimą. Vykdomos mokymo programos, jų trukmė, įgyjamos kompetencijos yra aprašytos mokymo centro tinklapyje www.klaipedospmrc.lt (skiltyje „Tęstinis profesinis mokymas“). Tinklapyje esančioje skiltyje „Artimiausi kursai“ yra skelbiamos artimiausiu metu prasidėsiančios mokymo programos.

Jeigu mokymo programos pradžia nenurodyta, registruotis galima telefonu (8 46) 367044. Konkreti mokymo programos pradžia skelbiama, kai surenkamas reikiamas žmonių skaičius (5 žmonės).

Kokius dokumentus pateikti norint mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas?

Atvykusieji mokytis privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Išsilavinimo dokumentą (pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimą, brandos atestatą, diplomą).
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo gali mokytis ir dirbti pagal nurodytą profesiją.
  • Santuokos liudijimą (jei dokumentuose nurodytos skirtingos pavardės).
  • Socialinio draudimo pažymėjimą.

Ar mokslas yra mokamas?

Jei pageidaujantysis mokytis neturi darbo biržos siuntimo, mokymasis yra mokamas. Mokymo programos kainą galima sužinoti registruojantis telefonu arba parašius užklausą tinklapyje. Kaina gali keistis. Konkreti kaina nurodoma tada, kai su pageidaujančiu mokytis sudaroma mokymo sutartis. Mokėti galima visą nurodytą sumą arba jos dalį kas mėnesį. Mokėjimo periodiškumas yra fiksuojamas vidinėje duomenų apskaitos bazėje.

Kaip organizuojamas mokymas?

Pamokos vyksta dienos metu po 8 akademines valandas. Didžiąją dalį mokymo programų turinio sudaro praktinis mokymas, kuris dažniausiai susideda iš dviejų ciklų, t.y. praktikos mokymo įstaigoje ir praktinio mokymo pas darbdavį. Siekiant, kad besimokantieji įgytų kuo daugiau praktinių įgūdžių ir gebėjimų, sudarytos galimybės juos plėtoti teikiant aptarnavimo paslaugas: kavinėje maistas ruošiamas mokymo centre besimokančių virėjų ir konditerių, o lankytojus aptarnauja praktinį mokymą atliekantys padavėjai ir barmenai, kirpykloje, manikiūro ir pedikiūro bei vizažistų praktinio mokymo klasėse lankytojams paslaugas teikia būsimieji grožio specialistai.

Praktinio mokymo metu mokiniai aprūpinami darbui reikalingomis priemonėmis ir įrankiais.

Kaip gauti darbo biržos siuntimą?

Reikia būti darbo biržoje registruotam, atitikti jų keliamus reikalavimus bei įvykdyti įsipareigojimus. Daugiau informacijos teikia teritorinių darbo biržų konsultantai.

Kokie dokumentai išduodami baigus mokymąsi?

Mokymo programą baigusiems teigiamais įvertinimais išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (k. 3101). Asmeniui, gavusiam teigiamą įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies įvertinimą, išduodamas kompetencijų vertinimo pažymėjimas (k. 3107). Asmenims, turintiems aukščiau išvardintus pažymėjimus, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas (k. 4111). Kvalifikacijos pažymėjime yra įvardintas kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą ir kvalifikacijos lygis pagal Europos kvalifikacijos sąrangą.

Taigi šis dokumentas yra pagridinis liudijimas apie Lietuvoje įgytą asmens kvalifikaciją.

Kuo tęstinis mokymas skiriasi nuo pirminio?

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas gali būti tik formalusis, o tęstinis – ir formalusis, ir neformalusis.

Pirminis profesinis mokymas vyksta Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyriuje (Alyvų g. 16/ Lelijų g. 5, Klaipėda). Vykdomos 5 mokymo programos, kurias baigus galima įgyti masažuotojo, floristo, viešbučio darbuotojo kvalifikaciją. Dauguma programų yra skirtos asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokymas trunka 2 arba 3 metus, prasideda rugsėjo 1 d. Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.

Formalusis tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmenims, jau turintiems kvalifikaciją, tačiau norintiems ją tobulinti ar įgyti kitą kvalifikaciją. Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat ir nepertraukiamai, asmenims, pageidaujantiems įgyti kvalifikaciją, sudaromos lanksčios mokymosi galimybės. Mokymas trunka nuo 4 iki 36 sav.

Neformalusis profesinis mokymas teikiamas pagal asmens ar darbdavio poreikį (užsakymą).

Kokios galimybės įsidarbinti baigus mokymo programas?

Mokymas organizuojamas daug dėmesio skiriant praktiniams būsimųjų specialistų įgūdžiams ugdyti. Dalis praktikos vyksta realioje darbo vietoje – pas darbdavį. Šios praktikos metu mokinys turi galimybę atskleisti savo gebėjimus, todėl labai dažnai praktika tampa sėkmingu startu profesinėje veikloje. Po praktikos pas darbdavį, turimomis žiniomis, sėkmingai įsidarbina virėjai, konditeriai, padavėjai, padavėjai, barmenai, suvirintojai.

Kas yra profesinė reabilitacija? Kaip pakliūti?

Į profesinės reabilitacijos programą priimami asmenys, sulaukę 21 metų, turintys profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir darbo biržos siuntimą.

Suaugusiems neįgaliesiems teikiamos visos profesinės reabilitacijos paslaugos: profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas, tarpininkavimas įsidarbinant.