Į pasirinktą specialybę galite stoti per LAMABPO (http://www.lamabpo.lt/) sistemą, arba pateikti reikiamus dokumentus atvykus į Kolpingo kolegiją.

Išsamesnę informaciją apie konkursinio balo sandarą, kainas ir stojimo tvarką rasite čia: http://kolegija.kolping.lt/assets/2015-05/2015-Priemimo-taisykles.doc
Taip pat galite kreiptis tel. (8 37) 20 15 28, arba el.paštu: studijos@kolping.lt


Pasirinkus mokamas studijas, yra galimybė gauti vieną iš steigėjo stipendijų, - jums tereikės prisidėti simboliniu 30 eurų indėliu per mėnesį. Steigėjo stipendiją studijuoti Kolpingo kolegijoje, gali gauti:
-    gerai besimokantis, aktyvus moksleivis;
-    našlaitis, iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos;
-    motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Bendrasis priėmimas vyksta:

Nuo 2015-06-01 darbo dienomis 9 – 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.

Adresu: Raguvos g .7, senojo pastato  2 aukšte, Studijų skyriuje

Pagrindinis priėmimas I etapas vyks:

2015-07-24 – 2015-07-28 d. (išskyrus 26 d.) nuo 9 iki 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.

Adresu: Jakšto g. 6, naujojo pastato 1 aukšte – Oranžinėje salėje

Pagrindinis priėmimas II etapas vyks:

2015-08-04 – 2015-08-06 d. nuo 9 iki 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.

Adresu: Jakšto g. 6, naujojo pastato 1 aukšte – Oranžinėje salėje

Papildomas etapas vyks:

2015-08-13 – 2015-08-14 d. nuo 9 iki 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.

Adresu: Jakšto g. 6, naujojo pastato 1 aukšte – Oranžinėje salėje


Reikalingi dokumentai:
Prašymas su fotonuotrauka (3×4 cm);
Brandos atestatas arba kitą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
Priedas prie brandos atestato ir jo kopija;
Paso arba kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
Dokumentų tvarkymo įmokos* (20 EUR) kvito kopija;

*Dokumentų tvarkymo įmoka mokama į Kolpingo kolegijos sąskaitą AB SEB banke. Mokesčio kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Kolpingo kolegija; gavėjo bankas – AB SEB bankas; sąskaita – LT137044060003231710; sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – dokumentų tvarkymo; mokėtojo kodas – įrašyti savo asmens kodą. Įmokos dydis yra 20 EUR.
Dokumentų tvarkymo mokestis negrąžinamas.