Kas yra vaiko gerovė ir socialinė apsauga?

Vaiko gerovė absoliučiai priklauso nuo kitų žmonių: tėvų, senelių, globėjų… Šiuolaikinėje visuomenėje susiduriama su daugeliu šeimų, kuriose vaiko interesai nepaisomi, jis yra  žalojamas psichologiškai ir net fiziškai. Bet vaikai turi teisę į patogų gyvenimą, moralinį ir fizinį ugdymą, mokslą ir sportą. Jiems turi būti suteikta galimybė žaisti, pažinti, netrukdomai tyrinėti pasaulį. Kai už vaiką atsakingi žmonės negeba atliepti šių vaiko poreikių, gelbsti socialiniai darbuotojai. Šie specialistai ruošiami tam, kad gebėtų suprasti vaiką ir suteiktų jam visas galimybes patirti gyvenimą saugiai, ramiai bei užtikrintų jaukią vaikystę prieš tampant suaugusiu visuomenės nariu.

Svarbu sukurti vaikui tokią aplinką, kurioje atsiskleistų jo individualumas ir vyktų socialinis progresas. Šiam tikslui pasiekti įkūrėme „Kolpingo mokyklėlę“, kurioje skatinama darni vaikų socialinė, emocinė, pažintinė bei kalbos raida. Čia ugdomi jų socialiniai gebėjimai, pabrėžiamas savarankiškumas, individualumas, saugumas, saviraiška pagal vaiko raidos pokyčius. O kokią iniciatyvą pasiūlytum Tu, baigęs vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijas?

Kas gali rinktis vaiko gerovės ir socialinė apsaugos studijas?

Jeigu esi altruistas, neabejingas vaikams ir jų ateičiai, turi troškimą padėti šeimų institutams, vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijos skirtos Tau! Kaip patikrinti, ar sugebėsi? Stebėk savo reakciją, kai pamatai alkstančius, mušamus, patiriančius fizinį ar psichologinį smurtą vaikus. Jeigu Tavo viduje sukyla stimulas pakeisti situaciją, padėti, sukurti patrauklią aplinką augti šiam vaikui, esi laukiamas studijuoti vaiko gerovę ir socialinę apsaugą.

Kokius dalykus studijuosiu?

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos užtikrinimui reikalingos specialios žinios, kurias gausi studijų metu. Bus mokomasi socialinio darbo pagrindų, vaiko raidos teorijų, bendravimo ir šeimos psichologijos, sociologijos pagrindų, vaikų ugdymo ir socializacijos, vaiko ir šeimos konsultavimo pagrindų, socialinio darbo su soc

Ką galėsiu dirbti, baigęs vaiko gerovę ir socialinę apsaugą?

Baigę studijas, absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, socialinės reabilitacijos, paramos šeimai ir vaikų ugdymo centruose, pagalbos šeimai tarnybose, krizių centruose, vaikų globos namuose, vaikų ir paauglių dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir šeimoms.

Susidomėjai? Studijuokite Kolpingo kolegijoje! Daugiau informacijos čia.

 

http://www.kolpingokolegija.lt/