Kas yra socialinis verslas?

Socialinio verslo terminą suformulavo Nobelio premijos laureatas, Bangladešo ekonomistas ir visuomenės veikėjas Muhammad Yunus. Pagrindinė tokio verslo idėja – pasiekti socialinį tikslą, sprendžiantį konkrečią visuomenės problemą. Socialinio verslo variklis yra inovatyvūs metodai, filantropinė prigimtis, absoliuti auka nesiekiant finansinės naudos. Tai visiškai kitoks verslo modelis lyginant su kapitalistine laisva rinka. Nuolatinis varžymasis, konkurencija ir beatodairiškas pelno siekimas praranda prasmę, nes socialinio verslo esme laikoma pagalba visuomenei visą sugeneruotą pelną investuojant į verslo išlaikymą ir plėtrą.

Kas gali rinktis socialinį verslą?

Jeigu Tau rūpi mūsų visuomenė ir jos gerovė, bendros žmonijos problemos skatina Tave imtis veiksmų, socialinio verslo studijos – Tavo pašaukimas! Tokį verslą gali kurti asmenys, kurie grindžia savo gyvenimo sprendimus kertinėmis vertybėmis, kovoja už geresnį pasaulį be skurdo, socialinės atskirties, palaiko atsinaujinančios energetikos plitimą, propaguoja tvarios ekonomikos principus. Reikalavimai socialinio verslo atstovui labai žemiški, tačiau šių laikų visuomenėje įvykdomi tikrai ne kiekvienam – tai atsidavimas, empatija, noras duoti, o ne imti. Tik socialinio sąmoningumo įkvėpta visuomenė gebės pasiekti tikslus bei išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms. Pritari? Skaityk toliau!

Kokius dalykus studijuosiu?

Socialinio verslo studijų programą sudaro bendrieji ir specialybės dalykai. Bus mokomasi dvejų užsienio kalbų, filosofijos, kalbos kultūros, krikščioniškojo socialinio mokymo. Taip pat gilinamasi į mikro ir makro ekonomiką, vadybą, matematiką ir statistiką. Daug dėmesio skiriama socialinio verslo pagrindams, socialinei ekonomikai, socialinei raidai, verslo teisei ir strategijai, socialinio verslo planavimui, organizavimui ir kitiems dalykams. Studijų dalykai paremti moralinėmis vertybėmis, todėl studentai ne tik įgis verslo planavimo ir kūrimo žinių, tačiau ir paūgės kaip brandūs visuomenės nariai, prisidedantys prie verslo sąmoningumo.

Ką galėsiu dirbti, baigęs socialinį verslą?

Absolventai gebės įkurti verslo įmonę, kurios veikla bus paremta inovatyviais socialinių problemų sprendimais. Kadangi vis daugiau įmonių siekia tapti socialiai atsakingomis, baigę studijas asmenys galės vykdyti socialines programas, kurias įgyvendins įmonės, suinteresuotos prisidėti prie visuomeninių iniciatyvų. Taip pat studentai turės galimybę siekti karjeros nevyriausybinėse organizacijose, kuriose savo turimus gebėjimus išreikš verslumo ir pilietiškumo skatinimo plotmėse.

Lietuvoje atsiranda vis naujų sėkmingų socialinio verslo pavyzdžių. Garsiausi jų – labdaros krautuvėlė „Trys seserys“, judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimo paslauga „Socialinis taksi“, atviros dirbtuvės, skatinančios rankų darbą ir meno sklaidą „Padirbtuvės“ bei kiti projektai. Drąsiai kurk ir Tu!

Susidomėjai? Sužinok daugiau apie socialinių mokslų studijų krypties Verslo profesinį bakalaurą čia.