Plenariniame konferencijos posėdyje pranešimus skaitė Raimund Gruendler, Kolping-Bildungswerk Württemberg, Kolpingo kolegijos Akademinės Tarybos pirmininkas; Jaq Greenspon, Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytojas; Rūta Jasienė, įmonės „Saugaus darbo garantas“ direktorė.

Antrojoje konferencijos dalyje svečiai iš užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų, bei Kolpingo kolegijos studentai klausė pranešimų ir diskutavo dvejose darbo grupėse. Pirmojoje darbo grupėje pranešimus skaitė: Dr. Vida Lukamskienė kartu su Lina Kamarauskiene tema “Kaimo bendruomenės tarybos narių įsipareigojimas bendruomenės vystymui “; Doc. Dr. Vilma Staskevičienė “Socialinių darbuotojų psichologinės gerovės kaip organizacijos socialinės atsakomybės raiška“; Vitalija Vanagienė “Žaliųjų ženklų vertė verslui“; Živilė Tamošauskaitė “Socialinės atsakomybės paskatos pelno ir ne pelno organizacijose“; Doc. Dr. Aurelija Kustienė “Informacijos asimetriškumo mažinimas versle“. Antrojoje darbo grupėje pranešimus skaitė: Prof. Hermann Knoedler “Corporate social responsibility, mark-up pricing and art galleries: theoretical approach and empirical findings from knoedler gallery (new york) in the 1950s”; Mgr. Jana Dluhošová „Social exclusion-experience from the Czech republic and Spain”; Dr. A. Šuliakaitė „Promoting self-responsibility for at- risk youth and their families“; Prof. Hermann Knoedler “Social Business: Current Challenges in Germany“.

Tradiciškai konferencijos pabaigoje buvo įteikta ir daugiau nei 30 steigėjo stipendijų ir 28 Vienkartines steigėjo stipendijas Kolpingo fondas Lietuvai „Draugų ratas“ teikia jau šeštus metus iš eilės. Kolpingo kolegijos studentams stipendijos skirtos už labai gerus studijų rezultatus, dalis stipendijų – už aktyvų dalyvavimą Kolpingo kolegijos bendruomenės veikloje, taip pat skirtos socialinės stipendijos.

Akimirkas iš renginių galite rasti: www.kolpingokolegija.lt