KOKYBIŠKOS, DARBO RINKOS REIKMES TENKINANČIOS STUDIJOS. 

       VERSLIOS, KŪRYBIŠKOS, SOCIALIAI ATSAKINGOS, PILIETIŠKOS ASMENYBĖS UGDYMAS.
       Mokslo taikomųjų tyrimų plėtotė, konsultacijos verslo ir socialiniams partneriams, kvalifikacijos kėlimo paslaugos asmenims ir ūkio subjektams. 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS:
VERSLO EKONOMIKA. Šakos: Banko paslaugų ekonomika; Prekybos verslo ekonomika.
VERSLO VADYBA. Šakos: Elektroninio verslo vadyba; Verslo administravimas; Prekybos verslo vadyba.
KOMUNIKACIJOS VADYBA
BUHALTERINĖ APSKAITA 
FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ EKONOMIKA* 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ DIEGIMAS IR PRIEŽIŪRA* 
PARDAVIMO VALDYMAS*
MAITINIMO VERSLO ORGANIZAVIMAS*
UŽSIENIO VERSLO KALBA* 
*naujos programos, numatomos vykdyti nuo 2012 m. rugsėjo mėn.
Studijų trukmė:  3 metai nuolatinėse studijose; 4 metai ištęstinėse studijose.
 
VILNIAUS SKYRIUS: Konstitucijos pr. 11, LT-09308 Vilnius, tel. (8~5) 275 01 83, 275 01 03, el. p. info@vkk.lt. 
KAUNO SKYRIUS: Vytauto pr. 43, LT-44354 Kaunas, tel. (8~37) 32 41 48, el. p. kaunas@vkk.lt. 
 
IŠSKIRTINIS KURSAS STUDENTAMS:
Vilniaus kooperacijos kolegija – vienintelė aukštoji mokykla, kurioje jau 4 metus reguliariai studentams organizuojamas bendrųjų kompetencijų ugdymas kursas taikant PATIRTINIO MOKYMO METODIKĄ – aktyvų patyrimą iššūkį keliančiose užduotyse su studijų draugais. 
 
Studentų atsiliepimai apie šį kursą:
       „Kursas padeda žmogui geriau pažinti save, įveikti ir prisitaikyti daugelyje situacijų ne tik studijose, bet ir asmeniniame gyvenime“ – Darius.
    „Neskubantys, neformaliai šilti prisiminimai apie šį bendrųjų kompetencijų kursą.“ - Dainius
      „Kursas nuspardytas, senas nuostatas keičia naujomis. Smagūs ir šilti prisiminimai, tarsi sėdėjimas saulėje.“ – Ana
       „Atsirado didesnis entuziazmas kažkuo užsiimti. Be to, tapau drąsesnė, mažesnė baimė atsirado rizikuoti tiek ieškantis darbo, tiek dalyvaujant konkursuose“ – Rasa.
 
Vilniaus kooperacijos kolegija turi ilgametę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis. Kolegijos studentai pagal Erasmus programą kasmet vyksta dalinėms studijoms (nuo 4 iki 12 mėn.) į 34 partnerines aukštąsias mokyklas iš 19 Europos šalių. Praktikas užsienio įmonėse (nuo 3 iki 12 mėn.) studentai atlieka į šiose Europos valstybėse: Austrijoje, Islandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje. Visi Erasmus programos studentai gauna stipendiją, skirtą kelionės ir pragyvenimo išlaidoms užsienio šalyje padengti bei Europass mobilumo dokumentą. 
 
VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJĄ VERTA RINKTIS, NES JOJE:
Akredituotos studijų programos;
Gera studijų bazė, nuosavi pastatai Vilniaus ir Kauno miestų centruose: mokomieji korpusai, bendrabučiai su valgykla, sporto salė;
Ryšiai su verslo įmonėmis, tinkamas studentų parengimas praktinei profesinei veiklai ir ateities karjerai;
Galimybė klausyti paskaitas anglų kalba, kartu su atvykusiais studentais iš užsienio.
Galimybė tęsti magistrantūros studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose;
Papildomi balai, galimybė sumažinti studijų kainą baigusiems aukštąsias ir profesines mokyklas, įskaitant dalykus ar leidžiant juos atsiskaityti eksternu;
Nemokamos studijos gavusiems studento „krepšelį“ (įstojusiems per LAMA BPO sistemą);
Stipendijos, materialinė parama socialiai remtiniems studentams;
Aktyvi studentų savivalda, organizuojanti tiek akademinius, tiek pramoginius renginius;
Galimybė įsitraukti į kolegijoje atliekamų tyrimų organizavimą.