Jūs renkatės savo tolesnį gyvenimo kelią, svarstote, kas geriausiai atitiktų Jūsų svajones ir gebėjimus. Verta rinktis Šiaulių universitetą. Kodėl?

 • Čia visų 6 studijų sričių (biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų) studijos, daugiau kaip 35 bakalauro studijų programos, dalis jų – su gretutine kvalifikacija.
 • Programos, specializacijos, gretutinės studijos čia kuriamos atsižvelgiant ir į šiandienos rinkos paklausą, ir įvertinant, kas bus po penkerių ar dešimties metų.
 • Gana aukštas absolventų įsidarbinamumas, nes atsakingai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Universitetas  išleido jau daugiau kaip 57 000 (o nuo 1998 m. – 12 000) absolventų. 
 • Jaunam žmogui patraukli Šiaulių universiteto akademinė bendruomenė – per 8000 studentų, 500 dėstytojų. Čia veikla grindžiama vertybėmis, tarp kurių svarbiausios – atvirumas, atsakomybė, kūrybingumas, veržlumas, bendruomeniškumas.
 • Moderniausia šalyje akademinė biblioteka, kuria naudojasi ne tik aštuonių fakultetų ir Tęstinių studijų instituto, bet ir kitų miesto aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, mokslininkai.
 • Pačiame miesto centre studentų bendrabučiai, visuomenei atviras Botanikos sodas, įvairiais renginiais ir festivaliais šiauliečius džiuginantis Mokomasis teatras.

Šiaulių universitetas kūrybingas ir veržlus, nes ir nuo jo priklauso, kaip plėtosis Šiaurės Lietuvos regionas, kuriam nuolat reikia aktyvių, į ateitį žvelgiančių specialistų. Todėl studijų kokybei Universitete skiriamas ypatingas dėmesys – tai studentai patiria studijų procese:

 • studijuojant sprendžiamos realios problemos; atskirų studijų dalykų mokymasis vyksta organizacijose pagal kooperuotų studijų, probleminio mokymo metodus; daugelis studijų dalykų dėstomi nuotoliniu būdu; organizuojamos žiemos ir vasaros studijų stovyklos, plenerai, ekspedicijos; nuolat vyksta karjeros valdymo, informacijos valdymo konsultacijos;
 • kasmet daugiau nei 160 studentų išvyksta į užsienį studijuoti ar atlikti praktiką, daugiau nei 60 užsienio studentų kasmet studijuoja pas mus;
 • daugiau nei 190 dėstytojų kiekvienais metais išvyksta dėstyti į užsienio universitetus, stažuotis ir dalyvauti mokslinėse konferencijose bei projektiniuose renginiuose;
 • kasmet daugiau nei 40 užsienio universitetų dėstytojų skaito paskaitas Šiaulių universitete, daugiau nei 170 užsienio universitetų dėstytojų, konferencijų dalyvių, ekspertų dalijasi savo patirtimi Šiaulių universitete, bendradarbiaujame su daugiau nei 130 užsienio aukštųjų mokyklų;
 • didžioji dalis Universiteto laimimų ES paramą teikiančių projektų lėšų tenka mokymo(si) aplinkai gerinti.
 
Atraskite Šiaulių universitete labiausiai Jūsų gebėjimus ir lūkesčius atitinkančias studijų programas ir tapkite aktyviais mūsų bendruomenės nariais!
 
Parodoje „Mokymasis Studijos Karjera“ vasario 2–4 d. gausi visą Tau rūpimą informaciją apie studijų ir saviraiškos galimybes Šiaulių universitete! Prie mūsų stendo galėsi bendrauti su studentais, absolventais, sėkmingai dirbančiais pagal Universitete įgytą profesiją, dėstytojais. 

Studentai, absolventai apie studijas Šiaulių universitete.
 
Rasa Urbonienė, verslo administravimo studijų absolventė, UAB „Porolon Baltic“ eksporto vadybininkė:
„Man studijos buvo galimybė tobulėti, įgyti naujų žinių, sutikti įdomių žmonių – tiek tarp dėstytojų, tiek tarp studentų. Mano įgyta specialybė leido (ir dabar tebeleidžia) tapti konkurencingai darbo rinkoje. Galiu pasidžiaugti tuo, kad, besimokydama vakarinėse studijose ir įgijusi tiek teorinių, tiek praktinių žinių, sugebu ne tik rasti darbą, bet ir jį pakeisti į įdomesnį, geriau mokamą. Studijų metu įgytas pasitikėjimas man suteikė galimybę dirbti kūrybiškai ir atsakingai. Dėstytojai mėgsta žinių trokštančius, iniciatyvius ir energingus studentus – ir Tu, būsimas studente, toks būk!“
 
Rasa Navidanskaitė, Menų fakulteto Audiovizualinio meno katedros absolventė, dirbanti UAB „Star Communications Worldwide“ skaitmeninės žiniasklaidos planuotoja:
„Tapti kūrybinga, gebančia konkuruoti asmenybe stimulą davė studijos Menų fakultete, kur vyravo šilta ir draugiška atmosfera, siekis ieškoti originalių idėjų ir išreikšti save šiuolaikinio meno kalba.“
 
Dirkas Cvikas, UAB „Baltik Vairas“ direktorius:
„Labai vertinu visas studijų metu čia įgytas žinias ir sukauptą patirtį...“
 
 
Turite klausimų? 
 
Bendrojo priėmimo ir priėmimo į Šiaulių universitetą klausimais konsultuoja 
Studijų skyrius (Vilniaus g. 88, Šiauliai),
tel. (8 ~ 41)  595 755, 
el. p. studijuok@su.lt
Facebook puslapyje: Šiaulių universitetas