Klaipėdos universitetas yra vienintelis struktūriškai pilnavertis valstybinis universitetas didelėje Vakarų Lietuvos dalyje, kurioje sutelktas perspektyvus pramonės ir verslo potencialas, plėtojamas jūrinis kompleksas, puoselėjamos savitos kultūrinės tradicijos. Universitetas įkurtas jūrinės problematikos moksliniams tyrimams ir studijoms realizuoti. Šioje alma mater vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Universitetas įgyvendina žmogaus ir intelektualios visuomenės ugdymo misiją, saugodamas Vakarų Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą, puoselėja senas tradicijas. Mokslo ir studijų vienovė, jų kokybinė integracija į Lietuvos bei Europos mokslinę erdvę – pagrindinis Universiteto veiklos principas. Universiteto misija yra universali ir kartu išskirtinė, tenkinant Lietuvos kaip jūrų valstybės reikmes rengti kvalifikuotus specialistus, atlikti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus.
 
Žymiausi Klaipėdos universiteto atpažinimo ženklai yra didžiausias Lietuvoje mokslo tiriamasis-mokomasis burlaivis „Brabander“, daugkartinis pasaulio ir Europos sportinių šokių čempionas „Žuvėdra“, tarptautinį pripažinimą pelnę Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Klaipėdos universitetas yra įvairiapusiškas, apimantis tiek tiksliuosius, tiek socialinius, humanitarinius mokslus ir menus, todėl 2012 m. studentų priėmimui pristato 49 studijų kryptis iš visų šešių studijų sričių. Čia aktyviai skatinama studentų visuomeninė veikla, veikia daugiau nei 40 įvairių studentiškų organizacijų ir klubų. Universitete veikia „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo nuostatai“, orientuojamasi į universalios, visapusiškos asmenybės rengimą, gebančios ne tik puoselėti savo asmeninę karjerą, bet ir  kurti darbo vietas.
 
Kviečiame prieiti prie Klaipėdos universiteto stendo ir susipažinti su universiteto pristatomomis 100 studijų programų - 67 pirmosios pakopos ir vientisųjų, 51 magistrantūros, 10 doktorantūros. Tai puiki galimybė vienoje vietoje gauti informaciją apie visas Klaipėdos universiteto studijų programas, susipažinti su studentais, išgirsti atsakymus į visus rūpimus klausimus, sužinoti daugiau informacijos apie stojimą į Klaipėdos universitetą. Čia galėsite susipažinti su nauja studijų programa Klaipėdos universitete – anglų ir vokiečių kalbos programa, į kurią 2012 m. skelbiamas priėmimas. Stojantieji vėl galės rintis lietuvių filologijos ir latvių kalbos,  lietuvių filologijos ir suomių kalbos studijų programas. Taip pat galėsite sužinoti ir apie artimiausioje ateityje planuojamas naujas studijų programos: pirmosios pakopos – laivų ir uosto energetinių įrenginių inžineriją, programų sistemų inžineriją, statinių ir parkų restauravimą; magistrantūros – medijos ir komunikacija, papildomoji ir alternatyvioji medicina.
 
Klaipėdos universiteto studentai dalijasi savo įspūdžiais apie universitetą.

Studentai:
„Įstojau ten, kur norėjau – į savo mylimo miesto universitetą“ (Vitalija), „Klaipėdos universitetas man tikrai patinka, ne veltui čia ir stojau. Tikrai nesigailiu dėl savo pasirinkimo“ (Dovydas).
 
Absolventai: „Per ketverius metus labai pasikeičiau. Ir anksčiau mokėjau suktis iš padėties, o studijuodama išmokau triskart pagreitinti apsisukimo tempą. Išmokau įsiklausyti į save, išgirsti, ko iš tiesų noriu. Tapau visai kitoks žmogus“ (Giedrė),
„Studijos pakeitė taip, kad apie kalbamą dalyką galiu pasakyti nebe vieną, o tiek, kiek reikia sakinių. Dabar daugiau bendrauju su bet kokio išsilavinimo žmonėmis, nejaučiu diskomforto“ (Stefanija),
„Studijos leido save realizuoti įvairiose srityse, tokiose kaip Sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės, KU studentų sąjungos veikla ir kt. Tapau atkaklesnė siekdama svarbių tikslų“ (Aušra),
„Visų pirma, mane pakeitė gautos žinios, išmokau tikrai nemažai. Studijos subrandino požiūrį į gyvenimą“ (Sigita).

Erazmus studentai: Ela iš Turkijos studijas Klaipėdos universitete pasirinko dėl gerų „Erasmus“ studentų atsiliepimų, Karlota, biologijos studentė, atvykusi iš Ispanijos studijas Klaipėdos universitete pasirinko noro pažinti skirtingas kultūras vedina, o lenkės Joanna ir Ewa džiaugėsi galimybe studijuoti Klaipėdos universitete, nes Klaipėda - itin gražus ir įspūdingas miestas, merginas ypač žavėjo Baltijos jūra. Italė Maria teigė, kad studijos Klaipėdos universitete labai organizuotos, dėstytojai - kantrūs.