,,Ateitį kurk dabar. Jeigu nori išmokti statyti, remontuoti, pirkti-parduoti, montuoti, įrengti, derinti,  tvarkyti – rinkis Klaipėdos statybininkų mokyklą.“

 
Klaipėdos statybininkų mokykla, tai ugdymo institucija, kuri suteikia profesinį bei vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės pasirinktos profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus, rengianti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius integruotis į Lietuvos ir užsienio darbo rinką.
 
Mokykla įkurta 1969 metais. Per savo gyvavimo laikotarpį mokykla išleido virš 9 tūkstančių specialistų. Mokyklos bendruomenė – kaip viena šeima: šiuo metu čia mokosi virš 500 mokinių bei dirba 50 nuolat savo kvalifikaciją keliantys bendrojo lavinimo bei profesijos mokytojai. 
 
Plėtojant profesinį mokymą siekiama, kad jis taptų lygiaverte mokymosi visą gyvenimą sistemos dalimi. Mokymo programos skirtos įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims. Profesijos mokytis gali: moksleiviai turintys pagrindinį išsilavinimą, nebaigę pagrindinės mokyklos bei turintys vidurinį išsilavinimą. Mokykla siūlo 10 formaliojo profesinio mokymo programų: staliaus, karkasinių namų gamintojo ir montuotojo, baldžiaus, apdailininko (statybininko), pastatų restauratoriaus, statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto, aukštuminių pastatų montuotojo, statybos verslo paslaugų teikėjo, sekretoriaus, kompiuterinės įrangos derintojo, biuro veiklos tvarkytojo. Baigusieji mokyklą ir įgijusieji kvalifikaciją specialistai turi galimybę toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Mūsų mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Klaipėdos valstybine kolegija.
 
Praktinis mokymas sudaro 60–70 procentų viso profesijos dalykams skirto laiko. Paprastai jis vykdomas mokyklos bazėje ir įmonėse. Mokykla turi stiprius socialinius partnerius: UAB ,,Doka Lietuva“, UAB ,,Klaipėdos apdaila“, UAB ,,Vėtrūna“, UAB ,,Gitana“, UAB ,,Klaipėdos baldai“, UAB ,,Mida“, AB, Wienerberger“, UAB ,,Eternit Baltic“ ir t.t. Šiuose įmonėse moksleiviai ne tik gali sėkmingai atlikti gamybinę praktiką, bet baigę mokymą juose įsidarbinti.
 
Tarptautiniai projektai – puiki galimybė tobulėti profesinėje srityje ir pamatyti pasaulį. Dalyvaudama tarptautiniuose PHARE, BPD 1.5 ir 2.4, Comenius, Leonardo da Vinci, Baltijos jūros projektuose mokykla atnaujino mokyklos medžiagą, mokymo dirbtuvių įrangą, įrengė kompiuterių klases, praktinio mokymo patalpas. Vieni iš labiausiai mėgiamų yra Leonardo da Vinci mobilumo projektai, kuriuose mokykla dalyvauja nuo 2002 metų ne tik kaip partnerė, bet kaip ir koordinatorė Vykdydami šiuos projektus mokytojai bei mokiniai kasmet turi galimybę stažuotis užsienio šalyse: Vokietijoje, Škotijoje, Švedijoje, Turkijoje.
 
Mūsų mokykloje kiekvienas moksleivis turi galimybę išreikšti save. Mokykloje veikia mokinių taryba ir neformaliojo ugdymo (būrelių) užsiėmimai: teatro, vokalinio ansamblio, šaudymo, stalo teniso, krepšinio, sportinės dvikovės. Moksleiviai aktyviai dalyvauja metodinėse savaitėse, kurių metu vyksta meistriškumo konkursai, viktorinos, olimpiados. Mokykloje veikia biblioteka bei skaitykla, kurioje mokiniai gali rasti įvairių knygų, vadovėlių, naudotis internetu, atlikti namų darbus. Informaciniame centre nuolat ruošiamos parodos.
 
,,Prieš rinkdamasis specialybę perskaičiau daug skelbimų, kurie siūlo darbą Lietuvoje bei užsienyje. Man buvo aktualu – įgyti profesiją ir susirasti darbą. Supratau, kad baigus profesinę mokyklą, įsidarbinti lengviau, nes  darbdaviai patys aktyviai ieško darbuotojų. Labiausiai trūksta specialistų Statybų sektoriuje, todėl pasirinkau Klaipėdos statybininkų mokyklą.  Mokytis man čia patinka, nes dirba geri mokytojai, jauki, šilta mokyklos aplinka“ – Vytautas (apdailininko specialybės moksleivis).
 
,,Mokykla visada turėjo gerą mokymo bazę, joje visada dirbo gerai savo darbą išmanantys mokytojai. Dėl mokytojų įdedamų pastangų, mokiniams čia mokytis lengviau, paprasčiau ir įdomiau, nes jie moka paversti pamoką nepakartojama, linksma ir tuo pat metu labai naudinga. Jų dėka įgijau žinias, kurias galėjau pritaikyti siekdamas aukštesnio išsilavinimo. Įgyta patirtis man labai padeda darbe ir tolimesniame profesiniame tobulėjime” – Raimundas, buvęs Klaipėdos statybininkų mokyklos mokinys ir dabar į ją sugrįžęs, kaip profesijos mokytojas.
 
Aplankyk mus parodoje ,,MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2012“  2012 m. vasario 2-4 dienomis. Parodos metu pristatysime savo mokyklą ir moksleivių atliktus darbus. Bus eksponuojami dekoro darbai, kuriuos atliko apdailininko (statybininko) ir pastatų restauratoriaus specialybės mokiniai. Baldžiaus specialybės mokiniai pristatys savo gaminius iš medienos.
 
Mus rasite internetiniame puslapyje www.statmokykla.lt