Vilniaus Gedimino technikos universitetas teigia, kad ateitis kuriama čia. Norime, kad studijų metu studentai patys siektų žinių ir, skatinami akademinės aplinkos, siektų tapti tais, kurių idėjos, kūrybingumas ir gabumai užtikrintų inovacijų ir technologijų plėtrą kasdieniame gyvenime bei moksle. 
 
Universiteto užduotis –suteikti resursus, galimybes ir aplinką kokybiško rezultato siekimui. Ja besinaudojantiems, lieka įdėti energijos ir pastangų, kad būtų žengiama užsibrėžto tikslo link. Čia atėjusiems taip pat reikia pasirinkti savo studijų sritį ir investuoti savo asmenines pastangas į ją gilinantis bei atrandant naujas žinias. 
 
Atsižvelgdami į pasaulines tendencijas nuolat atnaujiname studijų programas ir kasmet daugiau nei 500 studentų suteikiame galimybę įgytas žinias ir patirtį praplėsti besimokant ES ir kitų šalių universitetuose. 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas siūlo 43 bakalauro ir vientisųjų studijų bei 54 magistrantūros studijų programas penkiose srityse: technologinių, fizinių, socialinių ir menų mokslų. Universiteto atstovaiparodoje atsakys į moksleiviams kylančius klausimus, supažindins su stojimo į universitetą tvarka bei galimybėmis ir skaitys temines paskaitas. 
 „Studijos universitete, visų pirma, yra terpė kurti tai, ką panaudosi po studijų –  tiek didelį teorinių žinių bagažą ir realius projektus, tiek ryšius tarp žmonių bei požiūrį, kad studijos – niekada nesibaigiantis procesas“ – Rasa, VGTU studentė.