Jaunime,
jeigu manai, kad Tavo pašaukimas dirbti policijoje, jeigu 
Tau rūpi savojo miesto gyventojų saugumas, nori saugoti ir ginti žmonių teises ir laisves, 
valstybės ir jos piliečių interesus, nori prisidėti prie viešosios tvarkos gerinimo, siūlome mokytis:
 
LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOJE
 
Lietuvos policijos mokykloje rengiami:
Policininkai pagal profesinio mokymo programą (1,5 metų trukmės), skirtą asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Policijos pareigūnai pagal Policijos pareigūno įvadinio mokymo kursų programą (6 savaičių trukmės), skirtą asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą.
Mokymosi metu ypatingai didelis dėmesys skiriamas praktiniams būsimųjų policijos pareigūnų profesiniams įgūdžiams formuoti, o šiems tikslams pasiekti Mokykloje įrengta moderni mokymo bazė – specializuotos ginklų ir šaudybos, eismo priežiūros, pirmosios medicinos pagalbos, užsienio kalbų mokymo auditorijos, tiras, ekstremalaus vairavimo aikštelė, treniruoklių bei taikomosios savigynos sporto salės, mokomasis profesinės veiklos taktikos poligonas, kompiuterinės klasės ir kt.
 
Kuo patraukli mūsų Mokykla?
- mokslas Mokykloje nemokamas (su sąlyga ištarnauti policijoje ne mažiau kaip 5 metus);
- visiems baigusiems Mokyklą garantuojamas darbas policijos įstaigose;
- kursantai gauna nustatyto dydžio stipendiją; 
- kursantai aprūpinami uniformine apranga ir apgyvendinami mokyklos bendrabutyje. 
 Lietuvos policijos mokyklos kursantas Vladas Gedvilas:
Lietuvos policijos mokykla yra vieta, kurioje pradėjau įgyvendinti savo gyvenimo tikslą. Nuo vaikystės ramybės nedavusi mintis dirbti tėvynės labui čia tapo realiai pasiekiama gyvenimo svajone. Ši mokykla padėjo man įsitikinti, jog esu savo „vėžėse“. Tai padės tiesiausiu keliu kilti aukštyn ir siekti aukščiausių darbo rezultatų. Mokykloje vilkėdamas Lietuvos policijos tarnybinę uniformą jaučiu, kad galėsiu nuoširdžiai ir visapusiškai atsiduoti darbui ir taip padėti visuomenei ir užtikrinti jos saugumą. Būtent taip, kaip moko Lietuvos policijos mokykloje.“ 
 
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETE
 
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete teikiamos aukštos kokybės modernios studijos užtikrinančios studentų karjeros galimybes. Vienas iš fakulteto tikslų yra rengti kvalifikuotus policijos specialistus, kelti policijos pareigūnų kvalifikaciją, plėtoti visuomenės teisinį švietimą.
 
PAGRINDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS
 
• Teisė ir policijos veikla (nuolatinės ir ištęstinės studijos)
• Policijos veikla (nuolatinės) 
 
Policijos veiklai skirtų programų tikslas – parengti policijai ir kitoms vidaus tarnybos įstaigoms kvalifikuotus aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčius specialistus, kurie suvoktų bendrą Europos Sąjungos, nacionalinės, valstybinės ir visuomeninės santvarkos, viešosios tvarkos ir saugumo, prevencinės veiklos, nusikalstamumo užkardymo, eismo saugumo ir kitų policijai priklausančių uždavinių sistemą, kad žinotų savo – kaip policijos organizacijos nario – statusą ir suprastų policijos reikšmę visuomenei.
 
Aplankykite mus parodoje ,,MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2012“ ir gausite visą Jums rūpimą informaciją, pabendrausite su dėstytojais, studentais bei kursantais.